Met het cliënttevredenheidsonderzoek krijgen we een beeld van de tevredenheid van onze cliënten over onze dienstverlening en wat we hierin kunnen verbeteren.  

Fiom biedt dienstverlening op het gebied van ongewenste zwangerschap, afstammingsvragen en adoptie. We willen graag dat onze diensten aansluiten op de wensen van de cliënt.   

Daarom voert Fiom regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Cliënten krijgen een online vragenlijst waarin we vragen hoe tevreden ze zijn over de dienst van Fiom. Ook kunnen cliënten in de vragenlijst laten weten welke onderdelen van de dienstverlening ze belangrijk vinden. Op basis van deze informatie kunnen we de dienstverlening van Fiom verder verbeteren. De uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek worden beschreven in de jaarverslagen van Fiom.