ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van Stichting Fiom, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 41084814 Inkoopvoorwaarden Fiom Januari 2020 handelsregister van de KvK Brabant dossiernummer 41084814.