Het kan zijn dat er klachten ontstaan over onze dienstverlening. Deze klachten neemt Fiom serieus. Ze worden gezien als leerzame feedback voor alle betrokkenen. Aandacht voor klachten van cliënten moet een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de geleverde hulp- of dienstverlening, producten of aan de bedrijfsvoering.

Iedereen die gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van Fiom kan een klacht indienen. Fiom heeft binnen haar kwaliteitsbeleid een klachtenregeling voor cliënten en een klachtenregeling voor cursisten vastgelegd. De centrale gedachte achter de regelingen is dat het er niet om gaat wie gelijk heeft. Er is een probleem ontstaan en bekeken moet worden hoe dit naar beider tevredenheid kan worden opgelost. Allereerst wordt er intern met klager naar een oplossing gezocht. Mocht dit niet lukken, dan wordt de klacht voorgelegd aan de externe klachtencommissie.

De klachtencommissie bestaat momenteel uit twee leden. Om de commissie aan te vullen zijn we op zoek naar een:

Voorzitter klachtencommissie
 

Profiel voorzitter klachtencommissie

We streven naar diversiteit binnen de klachtencommissie en zoeken daarom leden met diverse achtergronden. Als aanvulling op de huidige commissie zoeken we iemand met een achtergrond in de hulpverlening en/of zorgethiek. 

Je herkent je in het onderstaande:

 • Je hebt affiniteit met de (maatschappelijke) vraagstukken inzake ongewenste zwangerschappen, (afstand ter) adoptie en verwantschap. Je kunt je vinden in de doelstelling, de missie en de ambitie van Fiom.  
 • Je hebt ruime werkervaring in de hulpverlening en kennis van ethische vraagstukken daarbinnen.
 • Je handelt integer met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Je bent flexibel en voldoende beschikbaar voor de activiteiten van de klachtencommissie, waarbij het aantal klachten wisselend is en ligt op gemiddeld één à twee klachten per jaar. De tijdsinzet per klacht is afhankelijk van de aard van de klacht en niet vooraf vast te stellen.
 • Je hoort, adviseert en bemiddelt in de klacht van een cliënt of cursist die ontevreden is over de producten of dienstverlening van Fiom en die vindt dat deze klacht door Fiom niet naar wens is afgehandeld.
 • Je geeft op een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige wijze leiding aan het proces van klachtenbehandeling.
 • Je zit de bijeenkomsten van de commissie voor en komt samen met de andere leden van de commissie tot een oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Je geeft vervolgens een niet-bindend advies en handelt eventuele consequenties daarvan binnen een bepaald tijdsbestek af.

Wat bieden we?

 • Een interessante en leerzame functie in een belangrijke commissie;
 • Je draagt indirect bij aan het vergroten van de kwaliteit van onze diensten en producten ten behoeve van onze cliënten en cursisten;
 • Voor je werkzaamheden geven wij in het geval er een klacht binnenkomt een vergoeding van € 150,- per bijeenkomst;
 • Ook reiskosten worden vergoed;
 • Tijdens je werkzaamheden voor de klachtencommissie ben je verzekerd tegen ongevallen, bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s.

Over Fiom

Fiom is het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, afstand & adoptie en verwantschapsvragen. Uitgangspunt van het werken bij Fiom is het zelfbeschikkingsrecht van ongewenst zwangere vrouwen en het recht van een kind om te weten waar hij of zij vandaan komt en om op te groeien met behoud van eigen identiteit. Fiom biedt informatie en hulp bij ongewenste zwangerschap, nazorg op het gebied van adoptie en begeleidt mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland. Daarnaast beheren we de KID-DNA Databank die een match tussen een donorkind en een anonieme donor mogelijk maakt. Dit alles doen we met ongeveer 80 gedreven medewerkers vanuit onze kantoren in ’s-Hertogenbosch en Houten en vanaf onze thuiswerkplekken.

  Solliciteren

  Zie je jezelf terug in dit profiel? Stuur dan je cv en motivatie naar vacatures@fiom.nl o.v.v. voorzitter klachtencommissie.
  Voor eventuele vragen over de inhoud van deze vrijwilligersfunctie kun je na 14 augustus bellen met Ellen Giepmans, directeur-bestuurder Fiom, via 06-82043132.

  Gesprekken met de twee leden van de klachtencommissie en met de directeur-bestuurder zullen plaatsvinden op 4 oktober in de middag.

  Leden en plaatsvervangers worden benoemd door de directeur-bestuurder voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een aansluitende periode van vier jaar.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.