Op dinsdag 31 januari 2023 organiseert Fiom een seminar in de Verkadefabriek in Den Bosch. Tijdens het seminar wordt gekeken naar hoe stigmatisering gedrag en keuzes beïnvloedt. 

Op het gebied van onbedoelde zwangerschap, donorconceptie en adoptie komen stigma’s en taboes vaak voor. Mensen worden veroordeeld, gelabeld en buitengesloten omdat ze in een bepaalde situatie zitten of een keuze maken die niet sociaal geaccepteerd wordt. Fiom vindt het belangrijk om taboes te doorbreken en focust zich op de interactie tussen personen in hun sociale omgeving.

Belangrijke informatie

Dagvoorzitter: Dolores Leeuwin

Gastspreker plenaire sessie: Sahar Noor

Datum: dinsdag 31 januari 2023

Tijd: 13.00 – 17.30 uur

Voor wie: het seminar is voornamelijk interessant voor professionals, maar iedereen is welkom om deel te nemen   

Locatie: De Verkadefabriek – Bosschdijkstraat 45 – 5211 VD Den Bosch – www.verkadefabriek.nl

Toegang: gratis

Over het seminar

Tijdens het seminar staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe komen stigma’s en taboes tot uiting en hoe beïnvloeden ze het gedrag en keuzes van personen?
  • Tot welke vooroordelen leiden ze en hoe kunnen we deze weerleggen?
  • Wat betekent dit in de praktijk bij ervaringsdeskundigen op het gebied van Ongewenste Zwangerschap, Donorconceptie en Adoptie?

Workshops

Na een plenaire sessie is de mogelijkheid om te kiezen voor een of twee van de workshops:

1.    In gesprek over de abortuspil

In deze workshop gaan we in gesprek over de abortuspil en de gebruikerservaringen van vrouwen. Fiom deed hier in 2022 onderzoek naar. We delen graag de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek. Daarnaast heeft de Eerste Kamer recentelijk ingestemd met het beschikbaar stellen van de abortuspil via de huisarts. Wat zijn de consequenties hiervan? En welke rol spelen de huisartsen en de abortusklinieken hier in? Monique Opheij en Nicole Stevens schuiven aan om hierover mee te praten.

2.    Advies over leeftijdsgrenzen in de wet over donorinformatie

Volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting kunnen donorkinderen vanaf 12 jaar informatie krijgen over sociale en lichamelijke kenmerken van deze donor. Op hun 16e jaar kunnen zij naam, geboortedatum en woonplaats opvragen. De overheid heeft advies gevraagd over de leeftijd waarop donorkinderen informatie over de donor kunnen krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto, Fiom, en de Universiteit voor Humanistiek en bestaat uit vier invalshoeken: juridisch, ethisch, psychologisch en ervaringen. We geven advies over welke leeftijdsgrenzen het beste passen en hoe er zorgvuldig omgegaan kan worden met donorinformatie. De workshop wordt verzorgd door Tinka Floor van Pro Facto en Sophie Bolt en Janneke Maas van Fiom.

3.    Discriminatie en adoptie

Geadopteerde kinderen en jongeren en hun ouders kunnen in het dagelijks leven geconfronteerd worden met discriminatie en vooroordelen. Vervelende uitspraken over hun uiterlijk of herkomst kunnen het gevoel van ‘anders’ zijn aanwakkeren of versterken en als kwetsend ervaren worden.
In deze interactieve workshop willen we samen met jullie stilstaan bij een belangrijke basishouding van ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen bij het kind of de jongere. Daarnaast stippen we actualiteiten aan en willen we jullie inspireren met onze ervaringen vanuit het begeleiden van adoptiekinderen- en ouders onderbouwd met kennis over trauma en hechting.