Fiom is expertisecentrum op het gebied van verwantschapsvragen, afstand en adoptie en ongewenste zwangerschap. Uitgangspunt in ons werk is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen, het recht op afstammingsgegevens en het recht van ieder kind om zo goed mogelijk op te groeien in een veilige omgeving. Fiom zet zich in voor levensbepalende onderwerpen, zoals verwantschapsvragen, afstand en adoptie, ongewenste zwangerschap en donorconceptie. Het is belangrijk dat dit in Nederland goed geregeld is, voor iedereen. 

Ervaringspanel.jpg

Bij het ontwikkelen van landelijk beleid worden jouw belangen en behoeften door Fiom behartigd. In de politiek wordt regelmatig op basis van sentiment gedebatteerd. Onderbouwing vanuit een grote groep mensen met ervaringskennis is hier van toegevoegde waarde, maar een directe stem ontbreekt nog vaak. De informatie en hulp die beschikbaar is, is continu in ontwikkeling en moet aansluiten bij de wensen en behoeften van iedereen die het meemaakt. Dat kan alleen als jouw stem ook gehoord wordt.

Wat is het ervaringspanel?

Het ervaringspanel is een groep mensen die periodiek vragen beantwoordt over het thema onbedoelde zwangerschap.  Je bepaalt op basis van je ervaringskennis zelf over welke thema's je mee wilt denken. Deze thema's zijn ongewenste zwangerschap, abortus, een (voornemen tot) afstand ter adoptie, pleegzorg en zorgprofessionals.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt periodiek een e-mail met het verzoek of je een aantal korte vragen wilt beantwoorden over de situatie die op jou van toepassing is. We streven ernaar dit minstens een keer per kwartaal te doen, maar dit kan ook vaker zijn. We stellen meerkeuzevragen, zodat jij snel en eenvoudig jouw ervaring of mening kan delen. Het invullen van een vragenlijst kost slechts een paar minuten. 

Zolang je deelneemt aan het ervaringspanel worden je persoonsgegevens bewaard, tot maximaal 2 jaar na uitschrijving. Deelname is altijd vrijwillig. Je kunt zelf bepalen of en wanneer je een vragenlijst invult. Jouw antwoorden zijn niet naar jou te herleiden. Wil je geen vragen meer ontvangen? Dan kan je je op elk gewenst moment uitschrijven. Heb je vragen of klachten over het ervaringspanel? Neem dan contact met ons op via info@fiom.nl

Waarvoor worden jouw antwoorden gebruikt?

De antwoorden uit het ervaringspanel vormen een goed beeld van de ervaringen van alle mensen die met een bepaald thema te maken hebben (gehad). Er zijn verschillende vervolgacties mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Het levert inzichten op, die we delen met bijvoorbeeld de politiek ten behoeve van het onderbouwd voeren van discussie;
  • ​We zorgen ervoor dat een belangrijk onderwerp meer aandacht krijgt in de media;
  • ​We gebruiken de uitkomsten als basis voor nieuw onderzoek.

Door jouw mening te laten horen, kunnen we samen het verschil maken. 

Doe jij mee? Meld je aan voor het ervaringspanel

Wil jij:

 Je stem laten horen over levensbepalende thema's waar jij mee te maken hebt gehad?
 Meedenken over actuele vraagstukken?
 Meewerken aan een goede onderbouwing vanuit jouw ervaringskennis? 
✓ De zorg verbeteren voor mensen die hetzelfde meemaken als jij?
✓ Bijdragen aan toekomstig onderzoek door Fiom?

Aanmelden