Zoeken via Fiom

Fiom zoekt zowel nationaal als internationaal naar biologische en juridische familieleden. Indien we de gezochte persoon vinden, proberen we contact te leggen. Altijd in afstemming met jou. Verder bieden we hulp voor, tijdens en na het eerste contact tussen familieleden.

Waarom zou je via Fiom zoeken?

Fiom is een onafhankelijke partij met 90 jaar ervaring. Hierbij staat onze missie centraal: iedereen moet de keuze kunnen maken om op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie. Want iedereen heeft het recht om te weten van wie je afstamt.

Onze cliënten geven ons het rapportcijfer 8,2 (cliënttevredenheidsonderzoek 2020).

Fiom is een van de weinige organisaties in Nederland die gebruik mag maken van de BRP, Basisregistratie Personen. Dit is een systeem van de overheid waarin alle inwoners van NedeNederland kaart binnenlandse zoekactie Fiomrland, en alle personen die Nederland hebben verlaten, geregistreerd staan. De toegang tot dit systeem biedt ons extra mogelijkheden om personen op te sporen. Ook staat hier meestal een juist woonadres van de persoon in, wat het leggen van contact vereenvoudigt. Als een persoon is overleden kunnen we dit ook zien in de BRP. Meer informatie over een zoekactie in Nederland

 

Voor buitenlandse zoekacties maken wij gebruik van ons internationaal netwerk van partners, waaronder ook ISS. Fiom is de Nederlandse vertegenwoordiger van ISS, International Social Services, een internationale wereldkaart buitenlandse zoekactie Fiomorganisatie die zich bezig houdt met familiehereniging en kinderbescherming. In de aangesloten landen hebben we een contactpersoon en uitgebreidere zoekmogelijkheden. Meer informatie over een zoekactie in het buitenland

 

Zoekactie starten

 

Wat kan Fiom voor jou doen?

 • We bekijken (samen met jou) of het mogelijk is om te zoeken naar je familielid. We bekijken of de informatie waarover je beschikt voldoende aanknopingspunten heeft om op zoek te gaan.
 • We zoeken voor jou naar je familielid.
 • Tijdens de zoekactie krijg je persoonlijke begeleiding en bereiden we je voor op de mogelijke uitkomsten
 • We leggen het eerste contact met de gezochte persoon en kijken samen naar het mogelijke vervolg hierop. 
 • Is de persoon niet gevonden? We bekijken of er aanknopingspunten zijn om eventueel in contact te komen met anderen. Wellicht zijn er andere familieleden waar contact mee gelegd kan worden. Dit doen we alleen met jouw toestemming. 
 • We begeleiden de beginfase van het contact
 • Nu het contact tussen jou en de gezochte persoon is gelegd is onze rol vervuld. Als je later nog vragen hebt met betrekking tot de zoekactie of de uitkomst hiervan, dan kun je nog altijd contact opnemen met jouw contactpersoon.
 • Is de persoon niet gevonden of contact (nu) niet mogelijk? Dan kun je je aanmelden voor ons contactregister. Meer informatie over het contactregister

Is zoeken naar familie mogelijk? 

Fiom zoekt voor jou naar familieleden tot en met de tweede graad, dit zijn:

 • Ouders en grootouders
 • Kinderen en kleinkinderen
 • (Half)broers en (half)zussen

Ook zoekt Fiom voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische familie.

Fiom kan alleen voor jou zoeken als er voldoende aanknopingspunten zijn. Hoe meer informatie je hebt, hoe makkelijker wij kunnen zoeken. Twijfel je of je voldoende aanknopingspunten hebt? Neem dan contact met ons op. We kunnen samen bekijken of het mogelijk is om te zoeken naar jouw familie. 

Bekijk de voorwaarden van een zoekactie

Vanaf welke leeftijd kan ik een zoekactie starten?

Fiom zoekt op verzoek van personen van 16 jaar en ouder. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar kan, bij een binnenlandse zoekactie, een uitzondering gemaakt worden. Hiervoor vindt eerst een gesprek met een hulpverlener van Fiom plaats. Daarnaast moet voor de zoekactie toestemming worden gegeven door een ouder/voogd.

Zoeken in het buitenland is alleen mogelijk vanaf 16 jaar. In een aantal landen is zoeken pas mogelijk vanaf 18 jaar. Fiom zoekt niet naar personen jonger dan 16 jaar. 

In bepaalde gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande regels. Neem contact met ons op om dit te bespreken. 

Tegelijkertijd op andere manieren zoeken

Het is vaak overweldigend en spannend om te horen dat er een persoon naar je op zoek is. Fiom benadert personen daarom (namens jou) zeer zorgvuldig. Het is belangrijk ons te informeren als je ook op een andere manier naar de persoon zoekt. Bijvoorbeeld als je ook Spoorloos of het Rode Kruis hebt ingeschakeld, of als je zelf zoekt via social media en archieven. We willen namelijk voorkomen dat de gevonden persoon vanaf meerdere kanten wordt benaderd. Dit kan een negatief effect hebben en heeft soms zelfs het gevolg dat de persoon helemaal geen contact meer wil. 

Meer informatie over zoekacties