Uitkomst van een zoekactie

We doen ons uiterste best om de gezochte persoon voor jou te vinden. Dit lukt vaak maar niet altijd. Hieronder hebben we uitgelegd wat de mogelijke uitkomsten zijn en wat deze inhouden. 

Contact leggen na een zoekactie

Als we de persoon naar wie je op zoek bent hebben gevonden, proberen we contact te leggen. We doen dit zeer zorgvuldig. De manier waarop dit eerste contact wordt gelegd verschilt per land waarin je naar een persoon zoekt. 

Zoekactie in Nederland

Als we de persoon naar wie op je op zoek bent gevonden hebben, sturen we deze persoon namens Fiom een brief. Hierin vragen we de persoon om contact met Fiom op te nemen. We vermelden hierin geen (persoons)gegevens of andere informatie over jou. Dit voorkomt dat derden, die wellicht niet van jouw bestaan afweten, van jouw verzoek op de hoogte raken.

Zoekactie in het buitenland

Als de persoon naar wie je op zoekt bent, gevonden is bij een buitenlandse zoekactie wordt deze benaderd door één van onze partners in het betreffende land. De manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de werkwijze van de instantie in het buitenland. Als je hierover meer wil weten kun je contact met ons opnemen. 

Fiom geeft jouw contactgegevens niet aan de ander door, zolang je hiervoor geen toestemming geeft. Ook de contactgegevens van de gevonden persoon worden niet aan jou doorgegeven als deze persoon hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Zonder toestemming van de gezochte persoon kunnen we jullie niet met elkaar in contact brengen. 

Surfer uitkomst zoekactie naar familielid Fiom

Mogelijke uitkomsten

Gevonden persoon wil contact

Als de persoon naar wie je op zoekt bent ook contact wil, kunnen jullie samen bepalen op welke manier jullie met elkaar in contact willen komen en blijven. Zolang jullie nog geen contactgegevens uitwisselen, kan het contact via jouw contactpersoon van Fiom verlopen. De hulpverlener leest in dat geval jullie brieven of e-mails. Eventuele misverstanden kunnen zo worden voorkomen en er kan met de wensen en gevoelens van alle partijen rekening gehouden worden. Als jullie er voor kiezen om het contact via Fiom te laten verlopen, ontvangen beide partijen begeleiding van Fiom. Besluiten jullie elkaar te ontmoeten? Dat kan ook met ondersteuning van Fiom. Lees tips over het onderhouden van contact.

Gevonden persoon wil (nog) geen contact

Als de gevonden persoon aangeeft (nog) geen contact te willen, gaat de hulpverlener na of contact op een later tijdstip of op een andere manier mogelijk is. Misschien is de gevonden persoon bijvoorbeeld wel bereid om enkele vragen te beantwoorden of om foto’s op te sturen. Mocht deze persoon echt op geen enkele manier contact willen, dan is de zoekactie voorbij en is contact leggen op dit moment helaas niet mogelijk.

Gevonden persoon reageert niet

Als op de eerste brief geen reactie komt, stuurt de hulpverlener een tweede brief. Een eventuele derde brief zal aangetekend worden verzonden naar de gevonden persoon. Wordt deze brief in ontvangst genomen, maar komt er alsnog geen reactie? Dan is de persoon op de hoogte van het feit dat hij of zij gezocht wordt, maar kiest ervoor niet op het contactverzoek in te gaan. Contact leggen is dan op dit moment helaas niet mogelijk.

Gezochte persoon wordt niet gevonden

Soms is het onmogelijk om de persoon naar wie we op zoek zijn, te vinden. Bijvoorbeeld als hij of zij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of is vertrokken naar een onbekende bestemming. Contact leggen is in dat geval helaas (nog) niet mogelijk. Je kunt je inschrijven in het contactregister

Gezochte persoon is overleden

Als de persoon naar wie je op zoek bent overleden is, gaat Fiom na of de gevonden persoon naaste familieleden had, zoals partner, kinderen, (groot)ouders, broers en/of zussen. Fiom gaat, na overleg met jou, naar hen op zoek. In dat geval zijn alle uitkomsten die hier boven staan weer mogelijk.