Uitkomst zoekactie

Bekijk onze tijdelijk gewijzigde dienstverlening in verband met het coronavirus.

Binnenlandse zoekactie

Als de persoon naar wie je, binnen Nederland, op zoekt bent gevonden is, ontvangt deze persoon een brief van Fiom. Hierin vragen we de persoon om contact met ons op te nemen. In deze brief vermelden we geen (persoons)gegevens of andere informatie. Dit voorkomt dat derden, die wellicht niet van jouw bestaan afweten, van jouw verzoek op de hoogte raken.

Buitenlandse zoekactie

Als de persoon naar wie je op zoekt bent, gevonden is bij een buitenlandse zoekactie wordt deze benaderd door een ISS-medewerker of hulpverlener in het betreffende land. De manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de werkwijze van de instantie in het buitenland.

Fiom geeft jouw contactgegevens niet aan de ander door, zolang je hiervoor geen toestemming geeft. Ook de contactgegevens van de gevonden persoon worden niet aan jou doorgegeven als deze persoon hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

Mogelijke uitkomsten

1. Gevonden persoon wil contact

Als de persoon naar wie je op zoekt bent, ook contact wil, kunnen jullie samen bepalen op welke manier jullie met elkaar in contact willen komen en blijven. Zolang jullie nog geen contactgegevens uitwisselen, kan het contact via de hulpverlener verlopen. De hulpverlener leest in dat geval jullie brieven of e-mails. Eventuele misverstanden kunnen zo worden voorkomen en er kan met de wensen en gevoelens van alle partijen rekening gehouden worden. Alle partijen ontvangen dan ook begeleiding van een hulpverlener. Besluiten jullie elkaar te ontmoeten? Dat kan ook met ondersteuning van Fiom.

2. Gevonden persoon wil (nog) geen contact

Als de gevonden persoon aangeeft (nog) geen contact te willen, gaat de hulpverlener na of contact op een later tijdstip of op een andere manier mogelijk is. Misschien is de gevonden persoon bijvoorbeeld wel bereid om enkele vragen te beantwoorden of om foto’s op te sturen. Mocht deze persoon echt op geen enkele manier contact willen, dan is de zoekactie voorbij en is contact leggen op dit moment helaas niet mogelijk.

3. Gevonden persoon reageert niet

Als op de eerste brief geen reactie komt, stuurt de hulpverlener een tweede brief. Een eventuele derde brief zal aangetekend worden verzonden naar de gevonden persoon. Wordt deze brief in ontvangst genomen, maar komt er alsnog geen reactie? Dan is de persoon op de hoogte van het feit dat hij of zij gezocht wordt, maar kiest ervoor niet op het contactverzoek in te gaan. Contact leggen is dan op dit moment helaas niet mogelijk.

4. Gezochte persoon wordt niet gevonden

Soms is het onmogelijk om de persoon naar wie we op zoek zijn, te vinden. Bijvoorbeeld als hij of zij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of is vertrokken naar een onbekende bestemming. Contact leggen is in dat geval helaas (nog) niet mogelijk.

5. Gezochte persoon is overleden

Als de persoon naar wie we op zoek zijn, overleden is, gaat Fiom na of de gevonden persoon naaste familieleden had, zoals partner, kinderen, (groot)ouders, broers en/of zussen. Fiom gaat, na overleg met jou, naar hen op zoek. In dat geval zijn alle uitkomsten die hier boven staan weer mogelijk.