Voorwaarden vondelingenregister

Voorwaarden en werkwijze van het vondelingenregister

  • U kunt zich vanaf 16 jaar inschrijven in het register.
  • Door inschrijving in het Fiom-vondelingenregister laat u Fiom weten dat u gevonden wilt worden wanneer een persoon of personen naar u op zoek is of zijn.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het sturen van juiste en duidelijke gegevens en voor het doorgeven van wijzigingen.
  • Het Fiom-vondelingenregister is alleen bestemd voor mensen die bloedverwanten zijn tot en met de tweede graad. Dit houdt in: biologische ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, (half)broers en (half)zussen.
  • Als iemand naar u op zoek blijkt te zijn, wordt eerst aan u gevraagd of u daadwerkelijk contact wilt met deze persoon.
  • Is er een match en u wilt contact met de persoon die naar u op zoek is, dan krijgt u verdere begeleiding en ondersteuning van een hulpverlener van Fiom.
  • Uw contactgegevens worden aan niemand verstrekt zonder uw toestemming. Het Fiom-vondelingenregister valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, registratienummer M1022929. Uw gegevens worden door Fiom alleen gebruikt voor het vondelingenregister.
  • Vermelding in het Fiom-vondelingenregister is gratis en voor onbepaalde tijd.
  • Uw gegevens worden vernietigd zodra u daarom vraagt; hiervoor gebruikt u het formulier Fiom-vondelingenregister.
  • Aan inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend anders dan in deze voorwaarden worden aangegeven.

Aanmelden vondelingenregister