Vondelingen

In Nederland wordt gemiddeld één tot anderhalf keer per jaar een jong kind te vondeling gelegd. Het wordt achtergelaten op een plek waar het door anderen gevonden kan worden. Feiten en cijfers vind je in de kenniscollectie.

Onbeantwoorde vragen 

Ben je zelf te vondeling gelegd? Dan heeft dat waarschijnlijk grote invloed op je leven. Je kunt allerlei vragen hebben. Bijvoorbeeld: wie zijn mijn ouders? Waarom konden ze niet voor mij zorgen? Zou echt niemand anders hier iets van geweten hebben? Denkt mijn moeder nog aan mij? Het zijn vragen, waar je meestal geen antwoord op krijgt. 

Informatie over je afkomst ontbreekt

De kans dat je als vondeling ooit je biologische ouders vindt, is klein. Hierdoor heb je geen informatie over je afkomst. Daarbij heb je geen idee waarom je ouders niet voor je konden zorgen. Wat was de reden dat ze je te vondeling hebben gelegd? Je kunt je daardoor onzeker en afgewezen voelen.

Omdat je totaal geen informatie hebt over je afstamming, heeft dit grote invloed op de vraag ‘wie ben ik ?’. Op sommige momenten treedt deze vraag naar de voorgrond, de vraag houdt je dan erg bezig. Op andere momenten zakt de vraag weer wat meer naar de achtergrond.

Je kind te vondeling gelegd

Als je een moeder of vader bent  die ooit zelf een kind te vondeling heeft gelegd, heeft dat waarschijnlijk een diepe indruk gemaakt. Je draagt die ingrijpende gebeurtenis misschien al jaren als geheim met je mee. Misschien met ongeloof dat je hiertoe in staat was. Of met verdriet omdat je op dat moment geen andere oplossing kon bedenken.

Vondelingenregister

In februari 2015 heeft Fiom het vondelingenregister geopend. In dit contactregister kunnen ouders die hun kind ooit te vondeling hebben gelegd alsook kinderen die ooit te vondeling zijn gelegd zich registreren.

Celine, te vondeling gelegd in Nederland, aan het woord: 

 

Aanmelden vondelingenregister