Voorwaarden 'Register illegale opneming'

Voorwaarden en werkwijze van het 'Register illegale opneming'

  • Je contactgegevens worden aan niemand verstrekt zonder jouw toestemming. Het 'Register illegale opneming' valt onder de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je gegevens worden door Fiom alleen gebruikt voor het 'Register illegale opneming'.
  • Vermelding in het 'Register illegale opneming' is gratis en voor onbepaalde tijd.
  • Je gegevens worden vernietigd zodra je daarom vraagt. Hiervoor gebruik je het formulier 'Register illegale opneming'.
  • Aan inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend anders dan in deze voorwaarden worden aangegeven.