Inschrijfformulier 'Register illegale opneming'

 
Let op: Het register is bedoeld voor in Nederland geboren kinderen en hun ouders. Het richt zich niet op buitenlandse situaties. 
 

Inschrijfformulier 'Register illegale opneming'* verplichte velden

Fiom heeft jouw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de dienstverlening. We gebruiken jouw gegevens enkel voor de doeleinden waar je ze voor verstrekt en deze worden verwijderd na het einde van de dienstverlening.

Waarom dit register?

Personen die vermoeden of weten dat zij illegaal opgenomen zijn hebben geen mogelijkheid te zoeken naar hun biologische ouders.
Door registratie maken zij kenbaar geïnteresseerd te zijn in hun afkomst en open te staan voor contact.

Waarom dit register?

Ouders die hun kind kwijt geraakt zijn door illegale opneming kunnen niet achterhalen waar hun kind gebleven is.
Door inschrijving in dit register maken zij kenbaar open te staan voor contact.

Waarom dit register?

Heeft u ooit een kind illegaal opgenomen in uw gezin of heeft u informatie over een dergelijke situatie?
Al uw informatie kan er toe bijdragen dat het kind alsnog duidelijkheid kan krijgen over zijn biologische afkomst en misschien alsnog met zijn biologische ouders in contact kan komen.
 

Stap 1 van 10