Informatie voor mensen die illegaal hebben opgenomen of daarvan kennis hebben

Heb je ooit illegaal een in Nederland geboren kind opgenomen in je gezin? Mogelijk voel je je schuldig dat je niet open bent geweest naar je kind over zijn of haar afkomst en durf je er niet over te praten. Misschien wil je je kind alsnog in contact brengen met de biologische ouders. Het is nooit te laat. Al jouw informatie kan bijdragen om voor je kind duidelijkheid te verschaffen. Fiom kan indien gewenst een rol spelen in het op de hoogte brengen van je zoon of dochter.

Het kan ook zijn dat je kennis hebt van een dergelijke situatie en dat je die kennis graag ergens wilt laten opnemen ten behoeve van het betreffende kind.

Anonimiteit is daarbij een mogelijkheid. Fiom beschikt sinds oktober 2016 over het 'Register illegale opneming'. Je kunt informatie die er toe kan leiden dat het kind alsnog zijn biologische ouders kan achterhalen, laten opnemen in het register. Op basis van deze informatie kunnen de biologische ouders wellicht in contact komen met hun kind of andersom. Je kunt informatie achterlaten in het register zonder inschrijving. De informatie wordt dan op naam van kind en/of de ouder(s) bewaard.

Privacy

Fiom staat geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en gaat altijd vertrouwelijk om met informatie van/over cliënten. Zonder toestemming van de cliënt wordt nooit informatie aan derden verstrekt (zie ons privacyreglement).

Strafbaarheid en privacy

De strafbaarheid van het illegaal opnemen van een kind verjaart 12 jaar nadat die gebeurtenis heeft plaats gevonden. Na die tijd kan je niet meer strafrechtelijk vervolgd worden.