Register illegale opneming

Per oktober 2016 heeft Fiom het 'Register illegale opneming' geopend. Het betreft het illegaal opnemen van een kind in een gezin door 'ouders' die het kind aangaven bij de burgerlijke stand als zijnde hun kind. Het register is bedoeld voor in Nederland geboren kinderen en hun ouders. Het richt zich niet op buitenlandse situaties.

Je kunt je inschrijven:

Door je in te schrijven in het Register illegale opneming geef je aan dat je open staat voor contact of meer informatie.

Wat verstaan we onder illegale opneming?

Illegale opneming is de situatie waarin een kind illegaal wordt opgenomen in een gezin. Het betreft voornamelijk kinderen die direct of kort na hun geboorte weggehaald zijn bij hun biologische ouder(s) en niet bij de burgerlijke stand aangegeven zijn op naam van hun biologische ouder(s). De ouders van het gezin waarin zij opgenomen zijn, hebben illegaal aangifte gedaan van de geboorte van het kind alsof het hun eigen kind was. Ook kan het gaan om een situatie waarin het kind van een van de dochters illegaal als kind van opa en oma opgenomen wordt.

Er is weinig bekend over illegale opneming in Nederland. Officieel bestaat het niet. Wel kennen we een aantal voorbeelden van vrouwen die zwanger zijn geraakt door incest of verkrachting. Bij hen is de baby weggenomen en ergens anders ondergebracht. Ook hier werd het kind vermoedelijk aangegeven door de ‘nieuwe ouders’ als eigen kind. De verblijfplaats of afkomst is niet meer te achterhalen.

Waarom dit register?

Moeders of vaders die hun kind kwijtgeraakt zijn door illegale opneming kunnen niet achterhalen waar hun kind gebleven is. Ook de mensen die vermoeden of weten dat zij illegaal zijn opgenomen, hebben geen mogelijkheid om te zoeken naar hun biologische ouders. Er is geen dossier, zoals bij afstand ter adoptie. Er is geen informatie voor het starten van een zoekactie.

Wij willen deze mensen in ieder geval een plek bieden waar zij zich kunnen registreren. Hiermee maken zij kenbaar dat zij geïnteresseerd zijn in hun kind of hun afkomst en openstaan voor contact. Nota bene: Het register is bedoeld voor in Nederland geboren kinderen en hun ouders. Het richt zich niet op buitenlandse situaties. 

Daarnaast richten wij ons tot de mensen die meegewerkt hebben aan een illegale opneming of er van weten. Zij kunnen een melding doen die wij opnemen in het register.

Met dit register hopen wij mensen een kans te geven alsnog achter de waarheid te komen. Tegelijk willen wij door dit register zicht krijgen op het vóórkomen en de omvang van illegale opneming in Nederland.