Wat doet CWZ met mijn wangslijm?

Het CWZ werkt, evenals alle Nationale Forensische Instituten (NFI) in de wereld, met statistisch gevalideerde methoden met STR (Short Tandem Repeat). Het DNA-lab van het CWZ Klinische Chemie maakt voor de Fiom KID-DNA Databank gebruik van 3 STR technieken:

  • Autosomaal Promega Powerplex PP16 (overgang naar Fusion C per 1-1-2019)
  • X chromosomaal X12 (Qiagen), we komen van een X8 test
  • Y chromosomaal PPY23 (Promega) we komen van PPY11 (Promega)

Alle DNA-analyses worden volledig in het CWZ uitgevoerd. De Sequencer waarmee gewerkt wordt, is een ABI 3500XL.

Sinds de start van de Databank in december 2010 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals hierboven al genoemd (X8>>X12 en PPY11 >> PPY23). Daarnaast zijn we vanaf 1 januari 2014 donoren volledig gaan profileren (dus niet alleen een PP16 maar ook een X en Y profiel).

Voor 2014 werd er pas een aanvullend X of Y van een donor gemaakt als er aanwijzingen waren dat de donor zou kunnen matchen met een donorkind.
Het matchen zelf gebeurt in een speciaal daarvoor ontwikkeld software pakket waarbij ook rekening wordt gehouden met natuurlijk voorkomende mutaties (stepmodel). Dit pakket berekent ook de sibship sterkte (dit is niet meer dan een signaalfunctie).

Er is pas sprake van een match als er op twee profielniveaus tussen donor en kind overeenkomsten worden gevonden.

Bij twee overeenkomsten wordt, op basis van het geslacht van het kind, een statistische berekening gemaakt met autosomale profiel en X (vrouw) of Y (man). De gebruikte softwarepakketten zijn of in huis ontwikkeld en door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd of gekocht van commerciële partijen, maar ook dan altijd internationaal geaccrediteerd volgens ISO-normen.

Bij sterke matches wordt een match aan Fiom gerapporteerd en onderzoekt Fiom of locatie en tijd ook overeenkomen. Mocht dit laatste het geval zijn, dan is het advies om ook DNA van de moeder van het donorkind te analyseren en in de statistiek te betrekken.

Alle gebruikte softwarepakketten draaien op grote referentiepopulaties van minimaal 400 personen. Het lab neemt deel aan twee grote externe kwaliteitsonderzoeken (CAP USA 3x per jaar) waarin ook statistiek wordt getoetst en GEDNAP van de Duitse Justitie (2 ringonderzoeken per jaar).

Het software programma wordt voortdurend verbeterd en aangepast aan nieuwe testen (markers) die door de overheid worden voorgeschreven.

Meer informatie over STR en SNP