Soorten matches

Met behulp van de Fiom KID-DNA Databank kunnen de volgende matches worden gemaakt:

Match tussen donor en donorkind(eren)

Als je je DNA in de Fiom KID-DNA Databank laat opnemen, kun je als donorkind zoeken naar je donor of als donor op zoek gaan naar je donorkind(eren). Een voorwaarde voor een match is natuurlijk dat beide partijen hun DNA-profiel in de Databank plaatsten. Steeds meer donoren zijn bereid om zich bekend te maken en melden zich aan voor de Fiom KID-DNA Databank. Donoren en donorkinderen van voor 1 juni 2004 kunnen zich gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. 

Niet direct mogelijk: match tussen donorkinderen onderling

De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren). De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen aanwezig is. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. 

Bij een deel van de mogelijke verwantschappen, met name als er een vrouwelijk en mannelijk donorkind bij betrokken is, is de aangetoonde verwantschap niet direct 100% zeker. Bijvoorbeeld door natuurlijke veranderingen in het DNA. In die gevallen is het DNA-profiel van één of bij voorkeur beide moeders van de betrokken donorkinderen nodig. Met behulp van deze DNA-profielen kan meer zekerheid over de verwantschap gegeven worden. In uitzonderlijke gevallen blijkt het DNA van moeders niet voldoende uitsluitsel te geven.

Dit betekent dat in sommige gevallen de verwantschap tussen twee al ingeschreven donorkinderen pas kan worden aangetoond nadat de donor zich inschrijft of als er nog meer donorkinderen van dezelfde donor in beeld zijn gekomen en het DNA van hun moeders beschikbaar is. 

Groepsmatch

Soms komt het voor dat in één keer meerdere donorkinderen aan elkaar gematcht worden via de Fiom KID-DNA Databank. Bij een aantal van 4 of meer donorkinderen spreken wij van een groepsmatch. Deze donorkinderen kunnen gematch zijn aan een donor uit onze databank of aan een virtueel donorprofiel

Meer informatie over groepsmatches

Zoektocht gericht op verwantschap donorkinderen van dezelfde donor? 

In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals Family Tree DNA, 23andMe en MyHeritage. De SNP-techniek (single nucleotide polymorfisme) welke hier gebruikt wordt, maakt het mogelijk om via DNA uiteenlopende verwanten te vinden. Via aanvullend stamboomonderzoek kun je de DNA-matches begrijpen en verifiëren. Als jouw halfbroers en/of -zussen en/of donor hier ingeschreven staan, is het mogelijk om hen via deze route te vinden. 

Voor informatie, lotgenotencontact en ervaring van donorkinderen zelf met zoektochten via internationale databanken kun je terecht bij Stichting Donorkind of Donor Detectives

Werkwijze inschrijving KID-DNA Databank

Verwantschapsonderzoek

Als je zekerheid wilt of je aan een bepaald persoon verwant bent, of als je bv. duidelijkheid wilt over de vraag of er een volle verwantschap is met je broer of zus, dan kun je je direct tot het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (of een andere organisatie waar ze verwantschapsonderzoek uitvoeren) wenden en daar een verwantschapstest laten doen. 

Een dergelijk specifiek verwantschapsonderzoek wordt dan uitgevoerd los van de Fiom KID-DNA Databank.