Soorten matches

Met behulp van de Fiom KID-DNA Databank kunnen de volgende matches worden gemaakt:

Donorkind-donor

Als je je DNA in de Fiom KID-DNA Databank laat opnemen, kun je als donorkind zoeken naar je donor of als donor op zoek gaan naar je donorkind(eren). Een voorwaarde voor een match is natuurlijk dat beide partijen hun DNA-profiel in de Databank plaatsten. Steeds meer donoren zijn bereid om zich bekend te maken en melden zich aan voor de Fiom KID-DNA Databank. Vanaf 1 juli 2017 kunnen donoren gratis inschrijven in de KID-DNA Databank, ook met terugwerkende kracht.

Aantal gevallen verwantschap donorkinderen onderling

De Fiom KID-DNA Databank maakt het primair mogelijk voor donorkinderen om, door middel van DNA-matching, hun donor te vinden. Verwantschap tussen donorkinderen onderling, die in de Databank staan ingeschreven, kan niet altijd worden aangetoond met de huidige techniek.

In een aantal gevallen komt een mogelijke verwantschap tussen donorkinderen onderling naar voren. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig. Let op: hier zijn extra kosten (voor de moeder) aan verbonden.

Bij een deel van de mogelijke verwantschappen, met name als er een vrouwelijk en mannelijk donorkind bij betrokken is, is de aangetoonde verwantschap niet direct 100% zeker. Bijvoorbeeld door natuurlijke veranderingen in het DNA. In die gevallen is het DNA-profiel van één of beide moeders van de betrokken donorkinderen nodig. Met behulp van deze DNA-profielen kan meer zekerheid over de verwantschap gegeven worden. Dat betekent ook dat in sommige gevallen de verwantschap tussen twee al ingeschreven donorkinderen pas wordt aangetoond nadat de donor zich inschrijft of als er nog meer donorkinderen van dezelfde donor in beeld zijn gekomen.

Daarom richtten we ons bij de Databank primair op het matchen tussen een donor en donorkind.

Zoektocht primair gericht op verwantschap donorkinderen van dezelfde donor? 

Dan verwijzen we door naar internationale DNA-databanken. Deze databanken zijn hiervoor het meest geschikt. Donor Detectives (een zestal donorkinderen die een eigen stichting hebben opgericht) werkt via de internationale databank FTDNA en heeft hierin al veel ervaring opgebouwd. Zij kunnen je helpen bij een actieve zoektocht.

Werkwijze inschrijving KID-DNA Databank

Verwantschapsonderzoek

Als je zekerheid wilt of je aan een bepaald persoon verwant bent, kun je je direct tot het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (of een andere organisatie waar ze verwantschapsonderzoek uitvoeren) wenden en daar een verwantschapstest laten doen.

Een dergelijk specifiek verwantschapsonderzoek wordt dan uitgevoerd los van de Fiom KID-DNA Databank.

Verwantschap tussen broer/zus zonder Fiom KID-DNA Databank 

Als je (alleen) duidelijkheid wilt over de vraag of er een volle verwantschap is met je broer of zus, dan kun je je direct tot het CWZ (of andere organisatie waar ze verwantschapsonderzoek uitvoeren) wenden en daar een verwantschapstest doen. Een dergelijk verwantschapsonderzoek staat los van de Fiom KID-DNA Databank.