Samenwerkingspartners

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)

De Fiom KID-DNA Databank is door Fiom opgezet in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Het CWZ beheert de DNA-profielen. Als je als donor of donorkind wangslijm afneemt, wordt hieruit in het laboratorium van het CWZ een DNA-profiel gehaald. Dit profiel wordt toegevoegd aan de Fiom KID-DNA Databank en vergeleken met de reeds opgeslagen profielen. 

Nieuw logo CWZ
Op het moment dat er een match is, geeft het CWZ dit door aan Fiom. Een hulpverlener van Fiom neemt vervolgens contact op met jou en de eventuele andere betrokken personen. 

Stichting Donorkind

In 2006 ontstaat Stichting Donorkind uit een particulier initiatief. Het doel van deze Stichting is de belangen van personen die via kunstmatige bevruchting zijn verwekt (donorkinderen) en van spermadonoren te behartigen. Bij de oprichting konden donorkinderen en spermadonoren zich inschrijven in een register. Met de informatie in dit register hoopte de Stichting biologische verwanten met elkaar in contact te brengen. In 2010 heeft Fiom dit register overgenomen.

Logo stichting Donorkind definitief
Stichting Donorkind is op dit moment een aanspreekpunt voor donorkinderen, donoren en (wens)ouders. Ze richt zich op lotgenotencontact, maar biedt geen hulpverlening. 

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting zorgt voor de uitvoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Sinds 2004 worden de gegevens van sperma- eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. SDKB beheert deze gegevens en verstrekt deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts. 

Logo SDKB

  • Bewaart en beheert donorgegevens. De gegevens worden opgeslagen in een database en ten minste tachtig jaar bewaard.
  • Verstrekt op verzoek donorgegevens aan het kind, de ouders en de huisarts van het donorkind.
  • Geeft voorlichting en zorgt voor deskundige begeleiding bij verstrekking van de gegevens.

Defence for Children

Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. 'Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kunnen alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continue toezicht plaatsvindt op naleving ervan', zo stelt zij. Defence for Children doet dit door lobby, onderzoek, advisering, informatievoorziening, scholing en actie.

Logo Defence for Children
Zo was zij onder andere ook betrokken bij de rechtszaak van 22 donorkinderen (en ouders) tegen de voormalig directeur van MC Bijdorp, dokter Karbaat, om erachter te komen wie hun vader is. 

Stichting Donor Detectives

Stichting Donor Detectives NL/BE is opgericht en wordt gerund door ervaringsdeskundigen. Ze ondersteunt mensen die geboren zijn vanuit (anonieme) zaad- en /of eiceldonatie omdat zij van mening is dat ieder donorkind recht heeft op zijn ontstaansgeschiedenis en de mogelijkheid een band op te bouwen met zijn biologische familie. Donor Detectives biedt een overzicht van alle stappen die je als donorkind kunt zetten op zoek naar jouw ontbrekende biologische ouder(s).

Logo Donor Detectives
De Donor Detectives werken samen met onder andere familiedetective Els Leijs, emeritus hoogleraar adoptie René Hoksbergen en counselor/coach Maureen Davis.