Procedure na een match

Als er een matchingsronde is geweest, dan krijgt Fiom van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) de unieke codes van de betrokken donor en/of donorkind(eren) door. 

Wat gebeurt er als er een (mogelijke) match is gevonden?

De hulpverlener neemt (meestal telefonisch) contact op met partijen die betrokken zijn bij de match. In deze gesprekken bespreekt de hulpverlener de situatie en de wederzijdse wensen en verwachtingen ten aanzien van het uitwisselen van gegevens, een eventuele ontmoeting en contact. De hulpverlener wisselt nooit de contactgegevens uit zonder wederzijdse toestemming.

Als er met beide partijen is gesproken en beiden staan open voor een ontmoeting, dan wordt een ontmoeting gepland. Een ontmoeting kan als heel spannend worden ervaren. Hoewel je waarschijnlijk erg naar dit moment hebt uitgekeken, is het misschien ook onwennig om een gesprek te voeren met iemand die je nog nooit gezien hebt. Waar moet je beginnen? Daarom zal de hulpverlener bij (een deel van) het gesprek aanwezig zijn, om het ijs wat te breken. Daarna kun je zelf aangeven hoe het gesprek verder verloopt. Eerdere matches hebben ons geleerd, dat de begeleiding van de hulpverlener als steun wordt ervaren.

Definitieve match

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) stelt zeer hoge eisen aan de zekerheid van een match. DNA-profielen moeten op een zeer groot aantal punten overeenkomen om te kunnen concluderen dat de personen familie zijn (dit is het ‘matchingspercentage’). Pas bij een percentage van 99,99% wordt gesproken van een definitieve match (verwantschap). Matches moeten zowel op het autosomale profiel als het geslachtschromosoom (X of Y) gemaakt zijn.

De informatie over een definitieve match wordt overgedragen aan een hulpverlener van Fiom. De hulpverlener neemt (meestal telefonisch) contact op met betrokkenen. In dit gesprek bespreekt de hulpverlener de situatie en wederzijdse wensen en verwachtingen ten aanzien van het uitwisselen van gegevens, een eventuele ontmoeting en contact. De hulpverlener wisselt nooit contactgegevens uit zonder wederzijdse toestemming.

Informatie over de ontmoeting

Mogelijke match bij donorkinderen onderling

Als het matchingspercentage de eerder genoemde waarde niet haalt, maar er erg dichtbij ligt, is er sprake van een mogelijke match. In dat geval is extra onderzoek nodig. Dit kan door het meenemen van het DNA-profiel van (één of beide) moeder(s). Let wel: hier zijn kosten aan verbonden. Fiom neemt in dat geval contact met je op. Met behulp van de DNA-profielen van moeder(s) kan meer zekerheid over de verwantschap gegeven worden. In uitzonderlijke gevallen blijkt het DNA van moeder(s) niet voldoende uitsluitsel te geven.

Als aanvullend onderzoek niet mogelijk is of onvoldoende uitsluitsel geeft kan de match uiteindelijk nog definitief worden, als de donor van deze kinderen zich inschrijft. Het toevoegen van het DNA-profiel van deze persoon kan ertoe leiden dat een eerdere ‘mogelijke match’ een definitieve match wordt.