Na je inschrijving in de KID-DNA Databank

Je inschrijving in de KID-DNA Databank is afgerond. Nu is het wachten of er een match is met je donor(kind). De Fiom KID-DNA Databank maakt het primair mogelijk voor een donor(kind) om, door middel van DNA-matching, zijn/haar donor(kind) te vinden. Een voorwaarde voor een match is natuurlijk dat beide partijen hun DNA-profiel in de Databank plaatsten. Steeds meer donoren zijn bereid om zich bekend te maken en melden zich aan voor de Fiom KID-DNA Databank.

De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de zoektocht naar jouw donor of jouw donorkind(eren). De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen is. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig. Let op: hier zijn kosten (voor de moeder) aan verbonden. 

In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals Family Tree DNA, 23andMe en MyHeritage. De SNP-techniek (single nucleotide polymorfisme) welke hier gebruikt wordt, maakt het mogelijk om via DNA uiteenlopende verwanten te vinden. 

Wanneer resultaat?

Na inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank doorloop je verschillende stappen. Het kost enige tijd om deze stappen te verwerken. Na ongeveer 6 tot 8 weken is jouw profiel opgenomen in de Fiom KID-DNA Databank en meegenomen in een eerste run. Jouw profiel wordt hierin vergeleken met de profielen in de Fiom KID-DNA Databank. Mocht je donor/jouw donorkinderen al in de databank staan dan wordt je aan elkaar gematcht. Een hulpverlener van Fiom neemt bij een match contact met je op om jouw wensen en verwachtingen te bespreken. 

Als je donor of je donorkinderen nog niet in de Databank staan, volgt er geen match. Zij zullen zich eerst in moeten schrijven voordat jouw profiel gematcht kan worden aan dat van hen. Eens per twee weken worden er nieuwe profielen aan de databank toegevoegd. Deze DNA-profielen worden dan vergeleken met alle DNA-profielen die al in de databank staan. Er kan dus geen tijdsindicatie gegeven worden van wanneer er een match gemaakt wordt met jouw DNA-profiel.

Definitieve match

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) stelt zeer hoge eisen aan de zekerheid van een match. DNA-profielen moeten op een zeer groot aantal punten overeenkomen om te kunnen concluderen dat de personen familie zijn (dit is het ‘matchingspercentage’). Pas bij een percentage van 99,99% wordt gesproken van een definitieve match (verwantschap). Matches moeten zowel op het autosomale profiel als het geslachtschromosoom (X of Y) gemaakt zijn.  

Mogelijke match

Als het percentage deze waarde niet haalt, maar er erg dichtbij ligt, is er sprake van een mogelijke match. In dat geval is extra onderzoek nodig. Dit kan door het meenemen van het DNA-profiel van (één of beide) moeder(s). Let wel: hier zijn kosten aan verbonden. Als dit niet mogelijk is kan de match uiteindelijk nog definitief worden, als de donor van deze kinderen zich inschrijft. Het toevoegen van het DNA-profiel van deze persoon kan ertoe leiden dat een eerdere ‘mogelijke match’ een definitieve match wordt.