Kosten van inschrijving

Voor donorkinderen brengt inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank kosten met zich mee. Voor donoren, van voor 1 juni 2004, is inschrijving gratis. 

Overzicht inschrijfkosten donoren en donorkinderen

Wie?
Kosten?
Donoren (van voor 1 juni 2004) gratis inschrijving
Donoren (van na 1 juni 2004)                       € 150,-                                      
Donoren Medisch Centrum Bijdorp* gratis inschrijving
Donorkinderen € 250,-
Donorkinderen (verwekt in Medisch Centrum Bijdorp)  € 200,-
Moeders van donorkinderen € 150,-

* Ongeacht datum

Let op:

Op 17 oktober 2018 pleitte Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in de Tweede Kamer voor een kosteloze inschrijving van donorkinderen in de Fiom KID-DNA Databank. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt hierover een besluit, Fiom is in afwachting. Tot die tijd zijn er kosten verbonden aan een inschrijving in de databank. De verwachting is dat als het voorstel aangenomen wordt ook donorkinderen die zich al eerder ingeschreven hadden hun inschrijfgeld terug kunnen vragen. Op dit moment is dit nog niet het geval.

Inschrijving donoren

Inschrijving voor donoren (van voor 1 juni 2004) is gratis, omdat deze kosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Donoren die al ingeschreven zijn, kunnen hun inschrijfgeld terugvragen

Medisch Centrum Bijdorp donoren

Voor donoren die gedoneerd hebben in Medisch Centrum Bijdorp geldt een aparte regeling. Het ministerie van VWS vergoedt de inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank volledig voor deze donoren.

Inschrijving donorkinderen

De kosten van de inschrijving in de Fiom KID-DNA databank zijn €250,- voor donorkinderen. 

Soms is het DNA van de moeder nodig om voldoende zekerheid te krijgen. In dat geval dient ook de moeder van het donorkind haar DNA af te staan. De kosten hiervoor bedragen €150,-. 

Fiom wil de kosten voor inschrijving zo laag mogelijk houden. Het werk dat Fiom voor de KID-DNA Databank doet wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. De kosten die het laboratorium van het CWZ maakt, om de DNA-profielen te maken en op te slaan en om de matches te maken, moeten wel betaald worden. Met die bijdrage wordt ook de techniek achter de Fiom KID-DNA Databank bijgehouden, zodat het systeem voldoet aan de meest recente mogelijkheden in verwantschapsonderzoek met STR. CWZ matcht personen aan de hand van STR. 

Medisch Centrum Bijdorp donorkinderen

Ben je na 1 juni 2004 verwekt in Medisch Centrum Bijdorp, dan geldt een aparte regeling. Het Ministerie van VWS draagt €50 bij in de kosten voor deze donorkinderen. Dit betekent dat je zelf nog €200,- moet betalen.

Informatie en inschrijven Donorkinderen    Informatie en inschrijven Donoren