Kosten van inschrijving

Inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank is gratis voor donorkinderen die verwekt zijn voor 1 juni 2004 en donoren die voor deze datum doneerden. Voor anderen gelden de onderstaande kosten van inschrijving. 

Overzicht inschrijfkosten donoren en donorkinderen

Wie?
Kosten?
Donoren, gedoneerd voor 1 juni 2004 gratis inschrijving
Donoren, gedoneerd na 1 juni 2004 € 150,-                                      
Donoren, gedoneerd aan Medisch Centrum Bijdorp* gratis inschrijving
Donorkinderen, verwekt voor 1 juni 2004 gratis inschrijving
Donorkinderen, verwekt na 1 juni 2004 € 250,-
Donorkinderen, verwekt in Medisch Centrum Bijdorp* gratis inschrijving
Moeders van donorkinderen € 150,-

* Ongeacht datum

Inschrijving donoren

Inschrijving voor donoren (van voor 1 juni 2004) is gratis, omdat deze kosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Donoren die al ingeschreven zijn, kunnen hun inschrijfgeld terugvragen. Voor donoren die na 1 juni 2004 gedoneerd hebben, gelden de bovengenoemde inschrijfkosten. 

Medisch Centrum Bijdorp donoren

Voor donoren die gedoneerd hebben in Medisch Centrum Bijdorp geldt een aparte regeling. Het ministerie van VWS vergoedt de inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank volledig voor deze donoren.

Inschrijving donorkinderen

Sinds 4 december 2018 is inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank gratis voor donorkinderen verwekt voor 1 juni 2004. De inschrijfkosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Donorkinderen die al ingeschreven zijn, kunnen hun inschrijfgeld terugvragen. Voor donorkinderen die na 1 juni 2004 verwekt zijn, gelden de bovengenoemde inschrijfkosten

Fiom wil de kosten voor inschrijving zo laag mogelijk houden. Het werk dat Fiom voor de KID-DNA Databank doet wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. De kosten die het laboratorium van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) maakt, om de DNA-profielen te maken en op te slaan en om de matches te maken, moeten wel betaald worden. Met die bijdrage wordt ook de techniek achter de Fiom KID-DNA Databank bijgehouden, zodat het systeem voldoet aan de meest recente mogelijkheden in verwantschapsonderzoek met STR. CWZ matcht personen aan de hand van STR. 

Moeders van donorkinderen

In sommige gevallen is het DNA van de moeder van een donorkind nodig om een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen. De inschrijfkosten van moeders vallen buiten het amendement van Dik-Faber, welke ervoor zorgt dat donorkinderen gratis kunnen inschrijven in de KID-DNA Databank. Fiom gaat in 2019 verder in gesprek met het ministerie van VWS over hoe we van betekenis kunnen zijn voor deze specifieke doelgroep. Tot die tijd hebben moeders van donorkinderen helaas geen recht op restitutie van het inschrijfgeld en zijn er nog kosten van €150,- verbonden aan het DNA-onderzoek van moeders.

 

Informatie en inschrijven Donorkinderen    Informatie en inschrijven Donoren