Inschrijven donorkinderen

De rechten die jij als donorkind hebt, hangen af van je leeftijd. Volgens de Nederlandse wet gelden per leeftijd(sgroep) verschillende rechten. 

Leeftijd donorkind 

  • Kinderen onder 12 jaar kunnen niet deelnemen aan de Fiom KID-DNA Databank (tenzij om zwaarwegende redenen, bv. erfelijke aandoeningen). 
  • Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zich inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank, maar als er een match is met een donor en/of donorkind(eren) van dezelfde donor, dan hangt het van de leeftijd van het donorkind af, wat vervolgens de mogelijkheden zijn. Volgens de Nederlandse wet gelden per leeftijd(sgroep) namelijk verschillende rechten. 

Dit zijn vervolgens de mogelijkheden:

  • Donorkinderen van 12 t/m 15 jaar hebben alleen recht op fysieke en sociale gegevens over de donor. Voor hen is het nog niet mogelijk om in contact te komen met de verwante persoon.
  • Donorkinderen van 16 jaar of ouder kunnen in contact komen met de verwante persoon. Of contact daadwerkelijk mogelijk is en op welke manier, hangt af van de wensen van de betrokken personen.

Donorkinderen onderling

Verwantschap tussen donorkinderen onderling, die in de Fiom KID-DNA Databank staan ingeschreven, kan niet altijd worden aangetoond met de huidige techniek. In een aantal gevallen komt een mogelijke verwantschap tussen donorkinderen onderling naar voren. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig. Let op: hier zijn extra kosten (voor de moeder) aan verbonden.

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Kosten aanmelding

Voor donorkinderen zijn de kosten eenmalig € 250,-. Het zoeken naar verwantschap via matches in de Fiom KID-DNA Databank is ingewikkelder dan het vaststellen van een ‘gewone’ verwantschap. Regelmatig is het DNA-profiel van de moeder van het donorkind nodig voor nader onderzoek. De kosten voor dit aanvullende onderzoek zijn € 150,-.

Waarom deze kosten?

Fiom wil de kosten voor inschrijving zo laag mogelijk houden. Daarom doet Fiom haar werk voor het KID-thema kosteloos. De kosten die het laboratorium van het CWZ maakt om de DNA-profielen en matches te maken, moeten wel betaald worden. Met die bijdrage wordt ook de techniek achter de Fiom KID-DNA Databank bijgehouden, zodat het systeem altijd voldoet aan de meest recente mogelijkheden in verwantschapsonderzoek.

Juistheid match verwantschap 

Het is lastiger om verwantschap vast te stellen via matches uit de Fiom KID-DNA Databank dan met een 'gewone' vaderschapstest (waarbij maar twee personen betrokken zijn). Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van mutaties in het DNA-profiel. Een aanvullend onderzoek kan de juistheid van de match bepalen.

Aanvullend onderzoek

Voor het aanvullend onderzoek zal de moeder van het donorkind of, als dat niet mogelijk is, een ander familielid (met wie nauwe verwantschap bestaat) gevraagd worden om mee te werken door wangslijm af te staan. Het DNA-profiel dat uit dit wangslijm gehaald wordt, kan uitsluitsel geven over de verwantschap. Kosten voor dit extra onderzoek zijn € 150,-

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Lees hier de voorwaarden voor de KID-DNA Databank