Informatie voor donorkinderen

De rechten die jij als donorkind hebt, hangen af van je leeftijd. Voor donorkinderen die verwekt zijn voor 1 juni 2004 is inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank gratis. Ben je al ingeschreven in de Databank? Dan kun je je inschrijfgeld terugvragen

Leeftijd donorkind 

  • Donorkinderen onder 12 jaar kunnen niet deelnemen aan de Fiom KID-DNA Databank (tenzij om zwaarwegende redenen, bijv. erfelijke aandoeningen). Neem dan contact op via donorconceptie@fiom.nl
  • Donorkinderen van 12 t/m 15 jaar kunnen zich na toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. In afstemming met hen zal vormgegeven worden aan het vervolgtraject. 
  • Donorkinderen van 16 jaar of ouder kunnen zich zelfstandig inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Bij een match bestaat de mogelijkheid om in contact te komen met de verwante persoon. Of contact daadwerkelijk mogelijk is en op welke manier, hangt af van de wensen van de betrokken personen.

Tussen 12 en 15 jaar en wil je je inschrijven?

Donorkinderen tussen 12 en 15 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder of wettig vertegenwoordiger om zich in te schrijven. Meld je eerst aan via het aanmeldformulier. Dit kun je zelf doen of jouw ouder of wettig vertegenwoordiger voor jou. Daarna vult jouw ouder of wettig vertegenwoordiger het toestemmingsformulier in. Hierin geeft de ouder of wettig vertegenwoordiger aan dat zij akkoord gaan met de inschrijving van het minderjarig donorkind. 
Zodra wij deze digitale toestemming binnenkrijgen nemen wij telefonisch contact op met de ouder of wettig vertegenwoordiger, zodat wij de toestemming kunnen verifiëren. Hierna sturen wij (als ook de betaling van de factuur is ontvangen) het wangslijmpakket naar je toe.

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Gratis inschrijven

Sinds 4 december 2018 is inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank gratis voor donorkinderen verwekt voor 1 juni 2004. Voor donorkinderen verwekt in MC Bijdorp is de inschrijving altijd gratis ongeacht of je verwekt bent voor of na 2004. De inschrijfkosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Donorkinderen die al ingeschreven zijn, kunnen hun inschrijfgeld terugvragen. Voor donorkinderen die na 1 juni 2004 verwekt zijn (in een andere kliniek dan MC Bijdorp), gelden inschrijfkosten.

Inschrijfgeld terugvragen

Staat mijn donor altijd in de DNA-Databank?

Zowel donoren als donorkinderen schrijven zich vrijwillig in. Het kan dus voorkomen dat jouw donor zich nog niet heeft aangemeld voor onze DNA-Databank.

Ik woon in het buitenland. Kan ik mijzelf inschrijven in de KID-DNA Databank?

Dit kan, wanneer je moeder is geïnsemineerd in een kliniek in Nederland. Wanneer je in het buitenland woont, betaal je zelf de portokosten van het terugzenden van het afnameformulier en het wangslijm.

Match tussen donorkinderen onderling

De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren). De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen is. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Juistheid match verwantschap 

Het is lastiger om verwantschap vast te stellen via matches uit de Fiom KID-DNA Databank dan met een 'gewone' vaderschapstest (waarbij maar twee personen betrokken zijn). Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van mutaties in het DNA-profiel. Een aanvullend onderzoek kan de juistheid van de match bepalen.

Aanvullend onderzoek

Voor het aanvullend onderzoek zal de moeder van het donorkind of, als dat niet mogelijk is, een ander familielid (met wie nauwe verwantschap bestaat) gevraagd worden om mee te werken door wangslijm af te staan. Het DNA-profiel dat uit dit wangslijm gehaald wordt, kan uitsluitsel geven over de verwantschap. Kosten voor dit extra onderzoek zijn € 150,-

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Lees hier de voorwaarden voor de KID-DNA Databank