Informatie voor donorkinderen

De rechten die jij als donorkind hebt, hangen af van je leeftijd. Volgens de Nederlandse wet gelden per leeftijd(sgroep) verschillende rechten. Voor donorkinderen die verwekt zijn voor 1 juni 2004 is inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank gratis. Ben je al ingeschreven in de Databank? Dan kun je je inschrijfgeld terugvragen

Leeftijd donorkind 

  • Kinderen onder 12 jaar kunnen niet deelnemen aan de Fiom KID-DNA Databank (tenzij om zwaarwegende redenen, bv. erfelijke aandoeningen). 
  • Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zich inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank, maar als er een match is met een donor en/of donorkind(eren) van dezelfde donor, dan hangt het van de leeftijd van het donorkind af, wat vervolgens de mogelijkheden zijn. Volgens de Nederlandse wet gelden per leeftijd(sgroep) namelijk verschillende rechten. 

Dit zijn vervolgens de mogelijkheden:

  • Donorkinderen van 12 t/m 15 jaar hebben alleen recht op fysieke en sociale gegevens over de donor. Voor hen is het nog niet mogelijk om in contact te komen met de verwante persoon.
  • Donorkinderen van 16 jaar of ouder kunnen in contact komen met de verwante persoon. Of contact daadwerkelijk mogelijk is en op welke manier, hangt af van de wensen van de betrokken personen.

Tussen 12 en 16 jaar en wil je je inschrijven?

Donorkinderen jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder of wettig vertegenwoordiger om zich in te schrijven. Meld je eerst aan via het aanmeldformulier. Dit kun je zelf doen of jouw ouder of wettig vertegenwoordiger voor jou. Daarna vult jouw ouder of wettig vertegenwoordiger het toestemmingsformulier in. Hierin geeft de ouder of wettig vertegenwoordiger aan dat zij akkoord gaan met de inschrijving van het minderjarig donorkind. 
Zodra wij deze digitale toestemming binnenkrijgen nemen wij telefonisch contact op met de ouder of wettig vertegenwoordiger, zodat wij de toestemming kunnen verifiëren. Hierna sturen wij (als ook de betaling van de factuur is ontvangen) het wangslijmpakket naar je toe.

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Gratis inschrijven

Sinds 4 december 2018 is inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank gratis voor donorkinderen verwekt voor 1 juni 2004. Voor donorkinderen verwekt in MC Bijdorp is de inschrijving altijd gratis ongeacht of je verwekt bent voor of na 2004. De inschrijfkosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Donorkinderen die al ingeschreven zijn, kunnen hun inschrijfgeld terugvragen. Voor donorkinderen die na 1 juni 2004 verwekt zijn (in een andere kliniek dan MC Bijdorp), gelden inschrijfkosten.

Inschrijfgeld terugvragen

Match tussen donorkinderen onderling

De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de zoektocht naar jouw donor of jouw donorkind(eren). De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen is. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig. Let op: hier zijn kosten (voor de moeder) aan verbonden.

Juistheid match verwantschap 

Het is lastiger om verwantschap vast te stellen via matches uit de Fiom KID-DNA Databank dan met een 'gewone' vaderschapstest (waarbij maar twee personen betrokken zijn). Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van mutaties in het DNA-profiel. Een aanvullend onderzoek kan de juistheid van de match bepalen.

Aanvullend onderzoek

Voor het aanvullend onderzoek zal de moeder van het donorkind of, als dat niet mogelijk is, een ander familielid (met wie nauwe verwantschap bestaat) gevraagd worden om mee te werken door wangslijm af te staan. Het DNA-profiel dat uit dit wangslijm gehaald wordt, kan uitsluitsel geven over de verwantschap. Kosten voor dit extra onderzoek zijn € 150,-

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Lees hier de voorwaarden voor de KID-DNA Databank