Fiom KID-DNA Databank

De Fiom KID-DNA Databank is in 2010 opgezet door Fiom, in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Zowel spermadonoren, eiceldonoren als donorkinderen kunnen zich inschrijven en hun DNA-profiel in de Fiom KID-DNA Databank laten opnemen. Aan de hand van DNA-profielen kunnen donoren en donorkinderen worden gematcht.

Waarom is de Fiom KID-DNA Databank opgericht? 

Fiom-kiddna-databank-tijdlijnIn 1948 werd Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) voor het eerst toegepast in Nederland. Ook zijn een onbekend aantal kinderen verwekt na eiceldonatie. Donoren waren anoniem en de gangbare opvatting was dat zij nooit te traceren zouden zijn door de toekomstige donorkinderen.

De opvatting over het recht op afstammingsinformatie is sinds die tijd erg veranderd. Vanaf 2004 mogen klinieken in Nederland geen gebruik meer maken van anonieme donoren. Lees meer over deze historie in de kenniscollectie of over de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting die 1 juni 2004 in werking is getreden.

Veel donorkinderen, die verwekt zijn met behulp van een anonieme donor, voelen de behoefte om op zoek te gaan naar hun donor. Maar hoe kun je zoeken als je helemaal geen gegevens hebt, of als de gegevens van de kliniek onjuist of vernietigd zijn? Dan kun je wel nog proberen te zoeken op basis van je DNA-profiel.

Fiom is van mening dat iedereen toegang moet hebben tot zijn of haar afstammingsgegevens. Door middel van het vergelijken van DNA-profielen kan verwantschap worden aangetoond.

Soorten matches die gemaakt kunnen worden