KID-DNA Databank

In Nederland zijn vanaf 1948 kinderen verwekt door kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). Dit gebeurde voornamelijk met hulp van anonieme donoren. Donorkinderen van deze anonieme donoren hebben nauwelijks tot geen informatie over hun afstamming. Het totale aantal donorkinderen in Nederland is niet precies bekend. Naar schatting zijn tot 2004 ongeveer 40.000 donorkinderen geboren. Ook het aantal donoren is onbekend.

Vanaf 1990 werd soms enige informatie over de donor vastgelegd voor het nageslacht. In juni 2004 trad de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in werking, waardoor de anonimiteit van donoren in Nederland volledig werd afgeschaft.

Primair gericht op de match tussen donor en donorkind(eren)

De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de zoektocht naar jouw donor of jouw donorkind(eren). De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen is. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig. Let op: hier zijn kosten (voor de moeder) aan verbonden. 

In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals Family Tree DNA, 23andMe en MyHeritage. De SNP-techniek (single nucleotide polymorfisme) welke hier gebruikt wordt, maakt het mogelijk om via DNA uiteenlopende verwanten te vinden. Via aanvullend stamboomonderzoek kun je de DNA-matches begrijpen en verifiëren. 

Aantal inschrijvingen en matches in de Fiom KID-DNA Databank

Bijna 1000 donorkinderen en ruim 550 donoren hebben zich inmiddels (t/m 30 november 2018) aangemeld voor de Fiom KID-DNA Databank. Inmiddels zijn 78 donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen, 185 donorkinderen gematcht met hun donor en 335 donorkinderen gematcht met één of meerdere donorkinderen.

De KID-DNA Databank is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Databank waar al ruim 1.500 mensen staan ingeschreven. En nog altijd zorgt media-aandacht voor een stroom van nieuwe aanmeldingen, niet alleen van donorkinderen maar ook van donoren. De kans om gematcht te worden, blijft daarmee toenemen.
 

Informatie en inschrijven KID-DNA Databank

Informatie en inschrijven Donorkinderen    Informatie en inschrijven Donoren
 

Workshop Vertellen over donorconceptie: in gesprek met je kind

Ouders van donorkinderen vinden het vaak moeilijk om kinderen te vertellen dat zij zijn verwekt via donorconceptie. Daarom organiseert Fiom in het voorjaar van 2019 de Workshop 'Vertellen over donorconceptie: in gesprek met je kind'. Ouders van donorkinderen krijgen hier handvaten en tips om je kind te vertellen over zijn of haar ontstaan.

Meer informatie over de workshop