KID-DNA

In Nederland zijn vanaf 1948 kinderen verwekt door kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). Dit gebeurde voornamelijk met hulp van anonieme donoren. Donorkinderen van deze anonieme donoren hebben nauwelijks tot geen informatie over hun afstamming. Het totale aantal donorkinderen in Nederland is niet precies bekend. Naar schatting zijn tot 2004 ongeveer 40.000 donorkinderen geboren. Ook het aantal donoren is onbekend.

Vanaf 1990 werd soms enige informatie over de donor vastgelegd voor het nageslacht. In juni 2004 trad de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in werking, waardoor de anonimiteit van donoren in Nederland volledig werd afgeschaft.

Primair: match donor - donorkind

De Fiom KID-DNA Databank maakt het primair mogelijk voor donorkinderen om, door middel van DNA-matching, hun donor te vinden. Verwantschap tussen donorkinderen onderling, die in Databank staan ingeschreven, kan niet altijd worden aangetoond met de huidige techniek.
In een aantal gevallen komt een mogelijke verwantschap tussen donorkinderen onderling naar voren. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig. Let op: hier zijn extra kosten (voor de moeder) aan verbonden.

Matches Fiom KID-DNA Databank

976 donorkinderen en 507 donoren hebben zich inmiddels (t/m 28 februari 2018) aangemeld voor de Fiom KID-DNA Databank. Inmiddels zijn 62 donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen, 152 donorkinderen gematcht met hun donor en 295 donorkinderen gematcht met één of meerdere donorkinderen.

De Databank is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Databank waar al bijna 1.500 mensen staan ingeschreven. En nog altijd zorgt media-aandacht voor een stroom van nieuwe aanmeldingen, niet alleen van donorkinderen maar ook van donoren. De kans om gematcht te worden, blijft daarmee toenemen.

Informatie en inschrijven KID-DNA Databank

Informatie en inschrijven Donorkinderen    Informatie en inschrijven Donoren

 

Workshop Vertellen over donorconceptie: in gesprek met je kind

Ouders van donorkinderen vinden het vaak moeilijk om kinderen te vertellen dat zij zijn verwekt via donorconceptie. Daarom organiseert Fiom in het najaar van 2018 de Workshop 'Vertellen over donorconceptie: in gesprek met je kind'. Ouders van donorkinderen krijgen hier handvaten en tips om je kind te vertellen over zijn of haar ontstaan.

Meer informatie over de workshop