KID-DNA

Het aantal donorkinderen in Nederland is niet precies bekend. Naar schatting zijn tot 2004 ongeveer 40.000 donorkinderen geboren. Ook het aantal donoren is onbekend. 747 donorkinderen en 316 donoren hebben zich inmiddels (december 2016) aangemeld voor de Fiom KID-DNA Databank. Tot en met 2016 heeft de Fiom KID-DNA Databank 165 personen gematcht. Hierbij zijn 72 donorkinderen gematcht met hun donor en 93 donorkinderen gematcht met een ander donorkind. 

Fiom is van mening dat iedereen toegang moet hebben tot zijn/haar afstammingsgegevens en vindt dat deze gegevens minimaal 100 jaar bewaard moeten blijven. KID-kinderen, kinderen die via kunstmatige inseminatie met anoniem donorzaad zijn verwekt, hebben nauwelijks of geen toegang tot hun afstammingsgegevens.

Daarom is, in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, de Fiom KID-DNA Databank ontwikkeld. Hierin kunnen zowel donoren als donorkinderen zich (tegen betaling) inschrijven. De Fiom KID-DNA Databank maakt het voor deze groep mensen mogelijk om door middel van DNA-matching hun donor, donorkinderen en eventuele halfbroers en halfzussen te vinden. 

Aanmelden donorkinderen

Meer informatie over aanmelden en kosten voor aanmelding vind je hier: 

Informatie en aanmelden donorkinderen 12 tot en met 15 jaar

Informatie en aanmelden donorkinderen vanaf 16 jaar

Aanmelden donoren

Meer informatie over aanmelden en kosten voor aanmelding vind je hier: 

Informatie en aanmelden donoren