KID-DNA

In Nederland zijn vanaf 1948 kinderen verwekt door kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). Dit gebeurde voornamelijk met hulp van anonieme donoren. Donorkinderen van deze anonieme donoren hebben nauwelijks tot geen informatie over hun afstamming. Het totale aantal donorkinderen in Nederland is niet precies bekend. Naar schatting zijn tot 2004 ongeveer 40.000 donorkinderen geboren. Ook het aantal donoren is onbekend.

Vanaf 1990 werd soms enige informatie over de donor vastgelegd voor het nageslacht. In juni 2004 trad de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in werking, waardoor de anonimiteit van donoren in Nederland volledig werd afgeschaft.

Om donorkinderen, verwekt vóór juni 2004, te helpen in hun zoektocht naar afstammingsgegevens is, samen met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, in 2010 de Fiom KID-DNA Databank ontwikkeld. Deze databank maakt het mogelijk voor mensen om door middel van DNA-matching hun donor of donorkind(eren) te vinden.  

Matches Fiom KID-DNA Databank

872 donorkinderen en 373 donoren hebben zich inmiddels (t/m 30 juni 2017) aangemeld voor de Fiom KID-DNA Databank. Inmiddels zijn 45 donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen, 105 donorkinderen gematcht met hun donor en 184 donorkinderen gematcht met één of meerdere donorkinderen.

De Databank is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Databank waar al meer dan 1200 mensen staan ingeschreven. En nog altijd zorgt media-aandacht voor een stroom van nieuwe aanmeldingen, niet alleen van donorkinderen maar ook van donoren. De kans om gematcht te worden, blijft daarmee toenemen.

Informatie en inschrijven KID-DNA Databank

Informatie en inschrijven Donorkinderen    Informatie en inschrijven Donoren