Vergunninghouders

Vergunninghouders zijn de organisaties die een vergunning hebben van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te bemiddelen bij interlandelijke adoptie. Er zijn nu nog vier vergunninghouders actief in ons land. Bij hen kun je terecht over vragen met betrekking tot je dossier of andere info betreffende je land van herkomst. Omdat de inzageprocedures van deze dossiers evenals de kosten per vergunninghouder verschillen, verwijzen wij voor deze informatie naar de websites van deze verenigingen. 

1. Adoptiestichting A New Way

Website: www.anewway.nl
Telefoonnummer: 06 - 148 888 84 
e-mail: info@anewway.nl
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag: 9.30 - 16.00 uur

Tot 2020 heeft ANW enkel bemiddeld voor plaatsing van kinderen uit de USA, maar met ingang van 1 oktober 2020 heeft ANW een drietal adoptieprogramma’s overgenomen van Stichting Kind en Toekomst. Nu bemiddelt ANW voor kinderen uit: Bulgarije, Lesotho, Slowakije en de USA.

2. Nederlandse Adoptie Stichting

Website: www.nederlandseadoptiestichting.nl
Telefoonnummer: 0348 - 564 762
e-mail: info@nederlandseadoptiestichting.nl
De actuele bereikbaarheid is te vinden op de website.

Nederlandse Adoptie Stichting bemiddelen of hebben bemiddeld in: Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Ghana, Haïti, Hongarije, Mongolië, Namibië, Nicaragua, Panama, Peru, Portugal, Sri Lanka, Tsjechië, Turkije, Verenigde Staten, Zambia, Zuid-Afrika en enkele landen in experimentele fase.

3. Stichting Meiling

Website: www.meiling.nl
Telefoonnummer: 06 - 13155727
e-mail: kantoor@meiling.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.

Stichting Meiling bemiddeld of heeft bemiddeld in: China, Suriname en Taiwan.

4. Stichting Wereldkinderen

Website: www.wereldkinderen.nl
Telefoonnummer: 070 - 350 66 99
e-mail: info@wereldkinderen.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.

Stichting Wereldkinderen bemiddelt in Burkina Faso, Colombia, Filippijnen, Thailand en Zuid-Afrika

Stichting Kind en Toekomst
Website: www.kindentoekomst.nl    
e-mail: info@kindentoekomst.nl 

Stichting Kind en Toekomst heeft in oktober 2019 bekend gemaakt haar vergunning voor interlandelijke adoptie in oktober 2020 niet opnieuw te verlengen. ANW heeft verschillende adoptieprogramma’s van Stichting Kind en Toekomst overgenomen. De adoptiedossiers van Stichting Kind en Toekomst zijn nog in beheer bij Stichting Kind en Toekomst en kunnen daar worden opgevraagd. 

Stichting Kind en Toekomst heeft bemiddeld in: Benin, Bulgarije, China, Congo, Ghana, Indonesië, Kirgizië, Lesotho, Malawi, Nigeria, Oeganda, Peru, Polen, Roemenië, Slowakije, Sri Lanka.

Ondergebrachte adoptiedossiers

Een aantal organisaties die in het verleden als vergunninghouder/adoptiebemiddelaar hebben gewerkt hebben inmiddels hun activiteiten gestaakt. Van deze vergunninghouders/adoptiebemiddelaars kun je hier vinden waar hun adoptiedossiers te vinden zijn. 

Bij Vereniging Wereldkinderen zijn ondergebracht de dossiers van: 

  • Hogar (actief geweest in Colombia) 
  • Adoption Center the Netherlands Sri Lanka (actief geweest in Sri Lanka) 
  • BANND (actief geweest in Brazilië, Sri Lanka en Bangladesh) 

Voor het inzien van deze dossiers en de daaraan verbonden kosten: bekijk de website van Wereldkinderen

Bij Fiom ondergebracht de dossiers van:

  • Stichting Flash (actief geweest in Sri Lanka, Haiti, Hongarije en Brazilie) 
  • Stichting Afrika (actief geweest in Kenia en Ethiopië) 
  • Stichting Bemiddeling Adopties (actief geweest in India)  

Aan de inzage van deze dossiers zijn géén kosten verbonden. 

Aanvraag dossierinzage