Vergunninghouders

Op deze pagina vind je informatie over vergunninghouders die bemiddeld hebben (of nog steeds bemiddelen) bij adopties.

Een aantal van deze vergunninghouders is inmiddels opgeheven. Van deze vergunninghouders kun je hier vinden waar de door haar bijgehouden dossiers te vinden zijn.

1. A New Way

A New Way bemiddelt sinds medio 2011 bij adopties vanuit de Verenigde Staten.

Contactpersoon: Paula van Gaal
Jonkerveld 150, 5403 CB  Uden
tel. 06 148 888 84 

2. Adoption Center the Netherlands Sri Lanka

ACNS heeft bijna 15 jaar adopties vanuit Sri Lanka verzorgd. In 1997 zijn de adoptiebemiddelingen via een fusie bij stichting Wereldkinderen ondergebracht. ACNS biedt nu projecthulp in Sri Lanka.

Secretariaat A.C.N.S. Projecthulp
M. van Someren, Kloosterstraat 29 hs, 1115 BJ  Duivendrecht
tel. 020 69 55 627
www.acnsprojecthulp.nl

Dossierinzage

Het bij Wereldkinderen gearchiveerde dossier kun je tegen vergoeding van € 55,- uit het archief opvragen. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

 • Jouw naam en de adresgegevens waar we de factuur en de kopieën naar toe kunnen sturen.
 • Jouw oorspronkelijke naam, uit welk land je bent geadopteerd en wanneer.
 • De achternamen van jouw adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam).

Deze gegevens kunt je per e-mail sturen naar: info@wereldkinderen.nl onder vermelding van 'opvragen dossier uit het archief'.
Hierna krijgt je een factuur toegestuurd. Na ontvangst van de betaling vraagt Wereldkinderen jouw dossier op uit het externe archief en ontvang jij hier kopieën van.

3. Meiling

Postbus 7
3465 ZG Driebruggen
tel. 0900 634 54 64 (ma t/m do: 20.30 - 22.00 uur)
info@meiling.nl, www.meiling.nl

Informatie over rootszoeken vind je op de website van Meiling.

4. Nederlandse Adoptiestichting

Leeuweringerstraat 57-59, 3421 AB Oudewater
tel. 0348 564 762 (zie website voor bereikbaarheid)
info@nederlandseadoptiestichting.nl, www.nederlandseadoptiestichting.nl

5. Stichting Afrika

In 2015 is Stichting Afrika opgeheven. Stichting Afrika bemiddelde onder meer bij adopties uit Ethiopië en Kenia. Haar adoptiedossiers zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie ondergebracht bij Fiom.

Dossierinzage

Inzage in een Stichting Afrika-dossier kun je krijgen door een e-mail te zenden naar iss@fiom.nl. Geef hierin aan dat je inzage wil in een dossier van Stichting Afrika. Vermeld in je e-mail zoveel mogelijk gegevens:

 • Jouw naam (voor en na je adoptie) en geboortedatum.
 • De naam van je adoptieouders en hun adres ten tijde van jouw adoptie.
 • De naam van je biologische moeder (als je die weet).

Je kunt je dossier inzien op het kantoor van Fiom/ISS in 's-Hertogenbosch. Zorg dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Inzage in een dossier van deze oud-vergunninghouder wordt binnenkort gratis. Je kunt alvast om inzage vragen, je wordt dan op een lijst gezet en zodra de gratis inzage mogelijk is (verwachting februari 2018) nemen we contact met je op. Het dossier dat je inziet is een kopie; het originele dossier van Stichting Afrika blijft in het archief. Het kopiedossier kun je na inzage meenemen of door Fiom/ISS laten vernietigen. Het originele dossier wordt nog 100 jaar bewaard.

6. Stichting FLASH

Deze vergunninghouder regelde in het verleden adopties vanuit Brazilië, Burundi, Chili, Haïti, Hongarije, Indonesië, Nepal, Peru, Roemenië, Sri Lanka en Zaïre.

In 2010 is Stichting Flash opgeheven. Haar adoptiedossiers zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie ondergebracht bij Fiom.

Dossierinzage

Inzage in een Flashdossier kun je krijgen door een e-mail te zenden naar iss@fiom.nl. Geef hierin aan dat je inzage wil in een dossier van Stichting Flash.
Vermeld in je e-mail zoveel mogelijk gegevens:

 • Jouw naam (voor en na je adoptie) en geboortedatum.
 • De naam van je adoptieouders en hun adres ten tijde van jouw adoptie.
 • De naam van je biologische moeder (als je die weet).

Je kunt je dossier inzien op het kantoor van Fiom/ISS in 's-Hertogenbosch. Zorg dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Inzage in een dossier van deze oud-vergunninghouder wordt binnenkort gratis. Je kunt alvast om inzage vragen, je wordt dan op een lijst gezet en zodra de gratis inzage mogelijk is (verwachting februari 2018) nemen we contact met je op. Het dossier dat je inziet is een kopie; het originele dossier van Stichting Flash blijft in het archief. Het kopiedossier kun je na inzage meenemen of door Fiom/ISS laten vernietigen. Het originele dossier wordt nog 100 jaar bewaard.

7. Stichting Hogar

Stichting Hogar is inmiddels gestopt met bemiddeling bij adoptie. In het verleden heeft de stichting bemiddeld bij adopties vanuit Colombia. De adoptiedossiers van Hogar zijn ondergebracht bij Vereniging Wereldkinderen en bij haar in te zien. Tegenwoordig biedt Stichting Hogar projecthulp aan Colombia.

info@stichting-hogar.nl, www.stichting-hogar.nl.

Dossierinzage

Het bij Wereldkinderen gearchiveerde dossier kun je tegen vergoeding van € 55,- uit het archief opvragen. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

 • Jouw naam en de adresgegevens waar we de factuur en de kopieën naartoe kunnen sturen.
 • Jouw oorspronkelijke naam, uit welk land je bent geadopteerd en wanneer.
 • De achternamen van jouw adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam).

Deze gegevens kunt je per email sturen naar: info@wereldkinderen.nl onder vermelding van 'opvragen dossier uit het archief'.
Hierna krijgt je een factuur toegestuurd. Na ontvangst van de betaling vraagt Wereldkinderen jouw dossier op uit het externe archief en ontvang jij hier kopieën van.

8. Stichting Kind en Toekomst

Varsseveldseweg 2a, 7025 GB Halle
tel. 0314 632 080 (ma t/m vr 9 - 12 uur)   www.kindentoekomst.nl

9. Vereniging BANND

Vereniging BANND is in 1995 opgeheven en overgenomen door Wereldkinderen. Zij bemiddelde bij adopties uit Brazilië, Haïti, India, Indonesië en Sri Lanka. Adoptiedossiers van BANND zouden opvraagbaar zijn bij Wereldkinderen.

Dossierinzage

Het bij Wereldkinderen gearchiveerde dossier kun je tegen vergoeding van € 55,- uit het archief opvragen. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

 • Jouw naam en de adresgegevens waar we de factuur en de kopieën naartoe kunnen sturen.
 • Jouw oorspronkelijke naam, uit welk land je bent geadopteerd en wanneer.
 • De achternamen van jouw adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam).

Deze gegevens kunt je per email sturen naar: info@wereldkinderen.nl onder vermelding van 'opvragen dossier uit het archief'.
Hierna krijgt je een factuur toegestuurd. Na ontvangst van de betaling vraagt Wereldkinderen jouw dossier op uit het externe archief en ontvang jij hier kopieën van.

10. Vereniging Wereldkinderen

Vereniging Wereldkinderen bemiddelt nog steeds bij adopties uit verschillende landen. Tot 2013 organiseerde zij rootsreizen en kon zij in enkele landen zoeken naar biologische familie. Vanaf 1 maart 2013 heeft Wereldkinderen haar lopende zoekdossiers en zoekmogelijkheden overgedragen aan International Social Service (ISS).

Riouwstraat 19, 2585 HT Den Haag
tel. 070 350 66 99, maandag t/m donderdag van 10.00 – 15.30 uur, vrijdag van 10.00 – 13.00 uur
info@wereldkinderen.nl, www.wereldkinderen.nl.

Dossierinzage

Van alle bemiddelingen die via Wereldkinderen zijn verlopen, is een dossier bewaard gebleven. Dit adoptiedossier bevat kopieën van alle papieren en documenten die destijds bij jouw adoptie zijn vrijgegeven. Deze documenten hebben jouw adoptieouders destijds ontvangen. Wereldkinderen heeft deze dossiers opgeslagen in een extern archief.

Het bij Wereldkinderen gearchiveerde adoptiedossier kun je tegen vergoeding van € 55,- uit het archief opvragen. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

 • Jouw naam en de adresgegevens waar we de factuur en de kopieën naartoe kunnen sturen.
 • Jouw oorspronkelijke naam, uit welk land je bent geadopteerd en wanneer.
 • De achternamen van jouw adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam).

Deze gegevens kunt je per email sturen naar: info@wereldkinderen.nl onder vermelding van 'opvragen dossier uit het archief'.
Hierna krijgt je een factuur toegestuurd. Na ontvangst van de betaling vraagt Wereldkinderen jouw dossier op uit het externe archief en ontvang jij hier kopieën van.

Zoeken in land van herkomst

Met ingang van 1 januari 2013 heeft Wereldkinderen haar rootsprogramma opgeschort. Haar lopende zoekacties en de gegevens van correspondenten in het buitenland heeft Wereldkinderen overgedragen aan Fiom/ISS. Zoeken via Wereldkinderen is dus niet meer mogelijk.