Overige organisaties

Op deze pagina vind je organisaties waar je mogelijk aanvullende informatie rond adoptie kunt lezen. 

Dienst Publiekszaken, afdeling Landelijke Taken, gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft een aantal taken voor heel Nederland. De afdeling Landelijke Taken voert deze uit. Deze afdeling schrijft buitenlandse akten van Nederlanders in.

Meer over geboorte akte en buitenlandse adoptievonnissen.

International Social Service

ISS is een wijdvertakte internationale organisatie die speciaal is toegelegd op grensoverschrijdend welzijnswerk. ISS biedt hulp bij zoekacties naar familieleden tot in de tweede graad die in het buitenland verblijven. Daarnaast heeft ISS nog oude dossiers betreffende adopties uit Griekenland, Oostenrijk en Duitsland. Inzage in deze dossiers is gratis.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Meer Informatie van de Rijksoverheid over adoptie.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad doet onafhankelijk onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. De Raad speelt een centrale rol bij afstand, screening, adoptie en afstammingsvragen.

Dossierinzage

Sinds 2006 bewaart de Raad voor de Kinderbescherming binnenlandse adoptiedossiers onbeperkt. Voor Raadsdossiers van voor 2006 gelden andere regels. Deze vind je op haar website. Voor inzage in jouw adoptiedossier maak je een afspraak met de Raad. Aan dossierinzage zijn kosten verbonden.

Stichting Adoptievoorzieningen

Stichting Adoptievoorzieningen is een landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt. De stichting biedt onder meer (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden.

Stichting Adoptievoorzieningen is voor geadopteerden te bereiken van maandag t/m donderdag van 9.30 - 12.30 uur via tel. 030 233 03 40, keuze 3. Mailen kan ook, het e-mailadres is nazorg@adoptie.nl.

Rechtbank; nationaal/ -provinciaal archief

Veel buitenlandse adoptievonnissen werden in het verleden in Nederland niet erkend en daarom werd de adoptie in Nederland nog een keer juridisch overgedaan. Deze Nederlandse adoptievonnissen (soms met alle informatie die aan de rechter werd verstrekt) worden onbeperkt bewaard. De eerste 20 jaar in de Rechtbank waar de Nederlandse uitspraak is gedaan en daarna worden de vonnissen bewaard in het provinciaal archief. Uitzondering is de provincie Zuid-Holland. Hier worden deze vonnissen in het nationaal archief opgeslagen.