Hulpverleners

Ben je op zoek naar psychosociale ondersteuning? Kijk welke praktijken en organisaties hebben aangegeven dat zij hulp bieden aan geadopteerden.

Je kunt ook bij Fiom terecht voor nazorg en gespreksgroepen voor geadopteerden

Adoptievoorzieningen

Je kunt hier terecht voor hulp en advies en voor hulp bij het verduidelijken van je hulpvraag. Adoptievoorzieningen kan je ook helpen aan een geschikte hulpverlener bij jou in de buurt. 

Tel. 030 233 03 40 (keuze 3)
nazorg@adoptie.nl

Adoptievoorzieningen is sinds 1 januari 2020 onderdeel van Fiom.

A3 - Adoptiecoach, Afkomst, Adoptie & Affectie

Hilbrand Westra is al meer dan 20 jaar actief in de adoptiewereld en kent deze van binnen en van buiten. Hij begeleid al meer dan 15 jaar geadopteerden. Zowel in groepen als individueel. Sinds 2008 werkt hij, onder andere, als professioneel adoptiecoach en trainer vanuit zijn eigen praktijk.

Zijn methodes komen voort uit het Contextueel Systemisch Traumawerk, waarbij het accent ligt op interacties, (onzichtbare) familiebanden en persoonlijke ontwikkeling. Zijn werk wordt door vele geadopteerden als prettig en professioneel beschouwd.

Adoptiecoach.com is lid van het www.hetcoachhuis.nl en maakt gebruik van de locaties verspreid in de Randstad. Vaste plaatsen zijn Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Bij uitzondering wordt er ook praktijk gehouden in Arnhem en Groningen.

De Adoptie Coach
Postbus 89
2501CB Den Haag
Tel. 06 10 37 61 90
hilbrand.adoptiecoach@gmail.com
www.adoptiecoach.com

Het Adoptie Atelier

Maarten van Zwieten, zelf ook geadopteerd, biedt in zijn praktijk een luisterend oor en steun aan geadopteerden, adoptieouders en afstandouders die hiernaar op zoek zijn. 

Het Adoptie Atelier
Eendrachtstraat 16
3784 KB Terschuur
Tel: 06 472 465 18
adoptieatelier@gmail.com
www.adoptieatelier.nl

Bina Coaching

Bina (Mirjam) de Boer is geboren in India, door adoptie getogen in Friesland. Het is haar missie om ervoor te zorgen dat geadopteerden niet meer alleen staan. Zij coacht geadopteerden op het gebied van emotionele en innerlijke ontwikkeling en begeleidt hen bij levensvraagstukken. Daarnaast is zij mede oprichter van AFC (Adoptee en Foster Coaching) die diverse activiteiten organiseert voor geadopteerden; zoals ontmoeting & gespreksgroepen en opstellingsdagen. Bij AFC is zij actief in de rol van systemisch coach en trainer.

Bina Coaching
Noordersingel 58
8917 BB Leeuwarden
Tel: 06 23 08 16 42
Bina@adoptiecoach.frl
www.adoptiecoach.frl

Gryt Helfferich - Hulp bij verliesverwerking

Gryt Helfferich is een ervaren maatschappelijk werker uit Friesland. Zij helpt mensen die met verlies te maken hebben waaronder geadopteerden die een gemis van hun biologische moeder en hun geboorteland ervaren.
 
Deze hulp komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar.

Gryt Helfferich - Hulp bij verliesverwerking
Moundyk 16
9051 AH Stiens
Tel. 06 306 780 36
info@grythelfferich.nl
www.grythelfferich.nl

JADE Therapie & Counseling

Heb jij als geadopteerde te maken met verlieservaringen, ben jij zoekende naar wat jouw positie is t.o.v. jouw biologische ouders en jouw adoptieouders? Wil jij weten op welke manier het geadopteerd zijn jouw leven beïnvloedt en hoe je hiermee om kunt gaan?
Judith Kooij kan jou als contextueel therapeut hierbij begeleiden.

JADE Therapie & Counseling
Prins Bernhardlaan 21
6721 DN Bennekom

en:

Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN Amersfoort

Tel. 06 129 547 40 
info@jadetherapie.nl
www.jadetherapie.nl

Kokarde Counseling en Coaching

Ben jij geadopteerd en heb je vragen over wie je nu eigenlijk bent en bij wie je hoort? Overweeg je je biologische familie te gaan zoeken?
Wilma Potze zoekt samen met jou naar de grond onder je voeten zodat je weet waar je staat.

Deze hulp komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar.

Bezoekadres:

Kokarde Counseling en Coaching
Cultureel Centrum De Boodschap
Nassaulaan 62-64  5121 BC Rijen
Tel. 06 496 472 87
info@kokardecounseling.nl
www.kokardecounseling.nl/adoptie-en-kid/

Simone Hoogeveen Hulpverlening

Je vraagt je af wie je bent, of je er mag zijn, of je mag zoeken, wat je tegen je (adoptie)ouders zult zeggen. Simone gaat samen met jou op zoek naar je identiteit, zoekt antwoorden op je vragen en helpt je ordenen. Simone biedt individuele gesprekken, partner- en gezinshulp, groepen voor geadopteerden en een inloopavonden voor zoekenden.

Deze hulp komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Spreekuuradres:

Zorg & Lo
Parallelweg 42
6262 NR Maastricht
Tel. 06 363 667 59,
info@simonehoogeveenhulpverlening.nl
www.simonehoogeveenhulpverlening.nl

Praktijk Myra Borkent

Praktijk Myra Borkent biedt hulp bij (adoptiegerelateerde) afstammingsvragen en problematiek.

Er zijn contracten met de 7 gemeenten in de regio Alkmaar, hierdoor wordt hulp aan jeugd onder de 18 en hun ouders volledig vergoed.

Praktijk Myra Borkent
Drechterwaard 16
1824 EX Alkmaar
Tel. Myra Borkent: 06 2238 2260
info@myraborkent.nl
www.praktijkmyraborkent.nl
Er is ook een mogelijkheid om gesprekken te voeren in Enkhuizen.

Praktijk Joke Vermue

Op wie lijk ik eigenlijk? Mag ik er wel zijn? Komt het door mijn adoptie dat m'n relatie zo lastig loopt? M'n ouders geven me alle ruimte om te gaan zoeken, waarom ben ik dan toch bang hen te kwetsen? Herken jij deze vragen?

Joke Vermue kan jou begeleiden bij de adoptie-thema's die jij tegenkomt. Zij heeft jarenlange ervaring als gespecialiseerd maatschappelijk werker & contextueel therapeut.

Deze hulp komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar.

Praktijk Joke Vermue
Burg. Weertsstraat 41
6814 HM ARNHEM
Tel. 06 156 173 18
info@jokevermue.nl
www.jokevermue.nl

Praktijk Rootz

Het feit dat je afgestaan en geadopteerd bent, kan van grote invloed zijn op je leven. Het opgroeien bij andere ouders dan je biologische ouders vraagt om acceptatie, verwerking en misschien wel zoiets als berusting. Het verlies dat met adoptie verbonden is, is anders dan de andere verliezen waarmee we in het leven te maken krijgen, zoals dood of echtscheiding.

Als ervaringsdeskundige begrijp ik je vragen als geen ander. Ik ben ook geadopteerd, op zoek geweest en heb mezelf teruggevonden. Dat gun ik jou ook! Graag bied ik je een luisterend oor in een veilige omgeving en begeleid ik je op jouw weg naar persoonlijke groei.

De behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars indien je aanvullend verzekerd bent. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar.

Praktijk Rootz
Zoomweg 55
6006 TW WEERT
Tel. 06 460 98 329
info@praktijkrootz.nl
www.praktijkrootz.nl