Waar kun je terecht?

Hier vind je informatie over (voormalige) vergunninghouders, adoptieverenigingen, hulpverleners en organisaties met deskundigheid op het gebied van adoptie.

Elke vereniging of organisatie biedt op enige wijze hulp aan geadopteerden.