Waar kun je terecht?

Hier vind je informatie over (voormalige) vergunninghouders. Vergunninghouders zijn de organisaties die een vergunning hebben van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te bemiddelen bij interlandelijke adoptie.

Ook hebben we een overzicht van gespecialiseerde hulpverleners en vind je hier organisaties waar mogelijk meer informatie rondom adoptie te vinden is.

Een aantal geadopteerden hebben zich verenigd in organisaties die zowel aandacht hebben voor adoptie als voor de cultuur van het land van herkomst. Een actueel overzicht van deze verenigingen is te vinden op de website van Adoptievoorzieningen.