Inschrijfformulier 'Register Illegale Adoptie'

 
Let op: Het register richt zich niet op buitenlandse situaties. Het is bedoeld voor in Nederland geboren kinderen en hun ouders.
 

Inschrijfformulier 'Register Illegale Adoptie'* verplichte velden

Waarom dit register?

Personen die vermoeden of weten dat zij illegaal 'geadopteerd' zijn hebben geen mogelijkheid te zoeken naar hun biologische ouders.
Door registratie maken zij kenbaar geinteresseerd te zijn in hun afkomst en open te staan voor contact.

Waarom dit register?

Ouders die hun kind kwijt geraakt zijn door illegale 'adoptie' kunnen niet achterhalen waar hun kind gebleven is.
Door inschrijving in dit register maken zij kenbaar open te staan voor contact.

Waarom dit register?

Heeft u ooit een kind illegaal opgenomen in uw gezin of heeft u informatie over een dergelijke situatie?
Al uw informatie kan er toe bijdragen dat het kind alsnog duidelijkheid kan krijgen over zijn biologische afkomst en misschien alsnog met zijn biologische ouders in contact kan komen.
 

Stap 1 van 9