Familie

Op deze pagina lees je meer over: 

Je biologische ouders

Je bent opgegroeid zonder de moeder die jou gebaard heeft en zonder de vader die jou verwekt heeft. Qua uiterlijk herken je jezelf niet in je adoptieouders. De karaktereigenschappen die wellicht overeenkomen, komen waarschijnlijk door de opvoeding die je van hen hebt gehad.

Zolang je nog geen contact hebt gehad met je biologische familie, zijn je genen onbekend. Daardoor weet je niets van jouw voorgeschiedenis en niets van je medische aanleg.

Vragen en gevoelens

Mogelijk verlang je naar de mensen die jou het leven hebben gegeven. Je wilt weten hoe ze eruit zien, hoe ze zijn, hoe ze leven. Je maakt je misschien ongerust over hen. Of je wilt weten waarom ze jou hebben afgestaan.

Het kan ook zijn dat je kwaad op hen bent. Je kan begrijpt niet waarom je bent afgestaan. Wie weet wil je wel niets met hen te maken hebben. Of wil je ze juist vertellen dat je over die afwijzing heel kwaad bent (geweest).

Je kunt ook de drang hebben om je biologische moeder te vertellen dat het goed met je gaat. Je wilt haar laten weten dat de keuze die zij destijds gemaakt heeft, goed is uitgepakt.

Ontmoeting met biologische familie

Je vond het zo ontroerend om je biologische moeder te zien en aan te raken. Omringd door de kinderen die jouw halfzusjes en –broertjes zijn. Je was onder de indruk van de armoede. Jijzelf zag het niet meteen, maar je ouders of je partner zagen direct de overeenkomsten met je moeder.

Aan de ene kant voelde het zo goed en zo vertrouwd, maar tegelijk zat er een enorme barrière tussen jullie. Je sprak de taal niet en je begreep niet wat zij bedoelde met dat handgebaar, die blik in haar ogen. De jarenlange scheiding en het verschil in cultuur zijn moeilijk te overbruggen.

Uiteenlopende gevoelens na ontmoeting

Misschien voel je je moreel verplicht om hen te helpen, maar heb je de middelen niet. Of krijg je juist brieven en mailtjes van je familie. Ze vragen je om donaties voor een operatie in het ziekenhuis, scholing van een neefje of het huwelijk van een zusje.

Je voelt je verscheurd tussen medelijden of plichtsbesef enerzijds en irritatie en woede anderzijds.

Een ontmoeting met je biologische verwanten kan je rust geven. Je weet nu wie je biologische moeder is of wie je verwanten zijn. Je komt meer te weten over de reden waarom je bent afgestaan. Maar een ontmoeting kan je ook onrustig maken. Je hebt nog meer vragen dan voor de ontmoeting.

Je adoptieouders

Je adoptieouders hebben waarschijnlijk de beste motieven gehad om jou te adopteren. Ze zeggen altijd dat ze jou een beter leven gunden. In Nederland heb je wellicht kansen die je in je geboorteland nooit had gekregen. Je bent niets tekort gekomen.

De relatie met je adoptieouders

Het kan zijn dat het contact tussen jou en je adoptieouders goed is. Zij bewijzen hun onvoorwaardelijke liefde keer op keer. Ze zijn er altijd voor je en staan je bij als je het moeilijk hebt.
Het kan ook zijn, dat je gemengde gevoelens hebt richting je adoptieouders. Je hebt het gevoel dat je niet mag klagen. Dat je dankbaar moet zijn (ook al verlangen ze dat niet van jou). Misschien vind je wel, dat ze jóu dankbaar moeten zijn. Waren ze zonder jou niet gedoemd om kinderloos te blijven?

Het feit dat je adoptieouders nooit je biologische ouders kunnen worden en dat jullie qua uiterlijk en qua karakter uiteen liggen, kan leiden tot een verwijdering.

Breuk tussen jou en je adoptieouders

In lang niet alle adoptiegezinnen gaat het goed. Net als andere stellen, kunnen adoptieouders van elkaar scheiden. Maar ook qua karakter gaat het niet altijd goed. Doordat jullie geen genetische verwantschap hebben, is er wellicht een grotere kans dat karakters en temperamenten botsen. De onvoorwaardelijke band kan een illusie blijken. Wellicht voel je je door je adoptieouders afgewezen. Misschien zelfs afgestaan. Omdat zij jou als geadopteerde niet kunnen bieden wat jij nodig hebt.

Wellicht heb je die onvoorwaardelijke liefde uitgetest. En heb je dat op zo’n manier gedaan, dat de band uiteindelijk écht kapot is gegaan. Dat was eigenlijk niet je bedoeling. Je wilde juist zo graag het bewijs dat ze er echt onvoorwaardelijk voor je zijn. Het kan ook zijn, dat het wél je bedoeling was. Nu heb je de bevestiging dat onvoorwaardelijke liefde niet bestaat.

Loyaliteit

Als geadopteerde heb je vaak last van een dubbele of gespleten loyaliteit. Mogelijk respecteer je en waardeer je je adoptieouders. Je ziet hen als de liefhebbende ouders die jou hebben gegeven wat in hun vermogen lag. Juist om die waardering, vind je het respectloos om te gaan zoeken naar je biologische verwanten. Je vraagt je af of je je adoptiemoeder niet kwetst wanneer je die andere, biologische, moeder in de armen sluit.

Max (19 jaar):
'Ik wil graag op zoek naar mijn biologische moeder, maar durf dit niet aan mijn adoptieouders te vertellen. Toch heb ik het gevoel dat ik dan pas verder kan met mijn leven.'

Loyaliteitsproblemen na ontmoeting

Wanneer je (tijdelijk) op gespannen voet leeft met je adoptieouders, ben je misschien geneigd om je biologische ouders te idealiseren. Zij zouden je wel begrepen hebben, jou wel datgene gegeven hebben waar je zoveel behoefte aan hebt.

Het vinden van je biologische verwanten maakt geen einde aan deze gespleten loyaliteit. Het kan zelfs die gespletenheid vergroten. Bijvoorbeeld als je merkt dat het je adoptiemoeder werkelijk kwetst dat je je zo thuis voelt bij je biologische moeder. Of andersom. Dat je niet teveel genegenheid wilt tonen voor je adoptieouders in het bijzijn van je biologische ouders.

Zelf kinderen krijgen

Veel geadopteerden ervaren pas een genetische verwantschap wanneer ze zelf kinderen krijgen. Dat maakt de geboorte van een kind nog emotioneler. Jezelf voor het eerst terugzien in een ander mens, hoe klein ook, kan rust geven. Maar het kan je ook nog sterker laten verlangen naar je biologische verwanten. Je wilt ze laten weten dat jij vader of moeder bent geworden. Omdat je zo trots bent op dat kleine mensje van jou.

Erfelijke aandoening

Je wilt je kind - misschien nog meer dan jezelf - beschermen tegen erfelijke aandoeningen. Je kunt dit wellicht voorkomen, als je ervan af weet. Alleen informatie over je biologische ouders kan je daarbij helpen.