Wijziging voornaam

Wijzigen voornaam

Wil je je voornaam veranderen? Dan moet je een verzoek indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen via een advocaat. Als je jonger bent dan 18 moet jouw vader of moeder met gezag of je voogd dit verzoek indienen.

Wanneer kun je je voornaam wijzigen?

Een wijziging van je voornaam is alleen mogelijk als je daar een belangrijke reden voor hebt. Je vindt je voornaam bijvoorbeeld lelijk en daar heb je last van of je wilt je oorspronkelijke voornaam terug. Bij de rechter kun je dan een andere voornaam aanvragen. Dit kan een nieuwe voornaam zijn of je oorspronkelijke voornaam. Ook kun je meerdere voornamen laten toevoegen of weghalen. De rechter beslist of er voldoende reden is om je voornaam te veranderen.

Bij de beoordeling van je verzoek gaat de rechter na of jij een voldoende zwaarwichtig belang hebt bij de wijziging van je voornaam. Hierbij weegt de rechter jouw persoonlijke belang af het belang van het maatschappelijk verkeer en een goed werkende overheidsadministratie. De procedure is niet al te makkelijk gemaakt, om te voorkomen dat de registers van de burgerlijke stand voortdurend moeten worden aangepast. Daarnaast gaat de rechter na of de gevraagde naam niet ongepast is of bijvoorbeeld ook een achternaam zou kunnen zijn, zoals Hendriks of Janssen.

Kosten?

De kosten van de advocaat moet je zelf betalen. Deze variëren per advocaat. Denk hierbij aan ongeveer € 500,-. Daarnaast betaal je een bedrag aan de rechtbank (griffierecht). In 2018 is dit bedrag vastgesteld op €291,-.

Soms kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Waar moet je dan op letten?

  • Je inkomen moet onder een bepaalde grens zijn. Op de website van de Rijksoverheid lees je hier meer over.
  • Er moet sprake zijn van ‘aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren’. In 2008 heeft de Rechtbank in Leeuwarden in een uitspraak aangegeven wat hiermee bedoeld wordt.
  • De advocaat moet de tegemoetkoming vooraf aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ga altijd bij je advocaat na of zij of hij dit voor je kan regelen.

Wat gebeurt er met je verzoek?

Als de rechter met je verzoek instemt:

  • Geeft de rechtbank de wijziging door aan de burgerlijke stand.
  • Wordt je geboorteakte aangepast en je nieuwe voornaam wordt in de Basisregistratie Personen (BRP) doorgevoerd.
  • Wordt de wijziging automatisch doorgegeven aan bepaalde overheidsinstanties. Je kunt bij je gemeente navragen welke dat zijn. Aan andere (niet-overheid) instanties moet je zelf doorgeven dat je voornaam is gewijzigd.

Als je verzoek wordt afgewezen, kun je in hoger beroep gaan. Ook hierbij heb je een advocaat nodig.

Wat moet je zelf doen na goedkeuring?

  • Je paspoort (of identiteitsbewijs) vervangen.
  • Je rijbewijs vervangen.

Diploma’s, certificaten of cijferlijsten kun je niet laten vervangen. Wel kun je voor een aantal diploma’s, die geregistreerd zijn bij de overheid, een ‘Verklaring afgelegd examen’ aanvragen met je nieuwe naam. Dit document vervangt het origineel en heeft dezelfde waarde. Meer informatie hierover vind je op de site van de overheid.