Wijziging achternaam

Wil je de achternaam aannemen die je voor je adoptie had? Dat kan. Je kunt daarvoor een verzoek indienen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • Je naam is, toen je minderjarig was, op grond van het Besluit Geslachtsnaamwijziging veranderd.
  • Je kunt aantonen wat je oorspronkelijke achternaam was.

Kosten?

De kosten voor het wijzigen van je achternaam zijn sinds 1 september 2011: € 835,00. Houd er rekening mee dat daar nog de kosten bij komen voor een nieuw rijbewijs, paspoort of een nieuwe identiteitskaart.

Je naam wijzigen ná adoptie

Wat moet je doen?

  • Je dient bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraag tot naamswijziging in met als verzoek code B2.
  • Je stuurt het volgende mee: een kopie van je paspoort of identiteitskaart en een afschrift van je geboorteakte. Zorg er wel voor dat deze in het Nederlands is. Als de akte in een andere taal is opgesteld, moet je die naar het Nederlands laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Op de website website van de overheid vind je nog meer informatie over het wijzigen van je naam en wat je daarvoor moet doen.

Wat gebeurt er met je verzoek?

Je gemeente controleert je gegevens en nodigt je uit voor een gesprek. Ook andere belanghebbenden worden gevraagd wat ze ervan vinden. Dit zijn bijvoorbeeld je adoptieouders of de biologische ouder van wie je de naam wilt gaan dragen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie beslist ongeveer 20 weken na je verzoek of je achternaam wordt veranderd.

Als je verzoek is toegewezen, wordt je achternaam per Koninklijk Besluit gewijzigd. Dit besluit krijg je toegestuurd. Je nieuwe achternaam is een feit.

Als je in Nederland geboren bent, ontvangt ook de gemeente waar je geboren bent het Koninklijk Besluit. Ben je in een ander land geboren? Dan wordt het besluit naar het bureau Landelijke Taken in Den Haag gestuurd en naar de gemeente waar je woont. Je kunt dan zelf je geboortegemeente informeren.

Wat moet je zelf doen na het Koninklijk Besluit?

Diploma’s kun je niet laten vervangen. Wel kun je voor een aantal diploma’s, die geregistreerd zijn bij de overheid, een vervangend document aanvragen met je nieuwe naam. Dit heet de ‘Verklaring afgelegd examen’. Dit document vervangt het origineel en heeft dezelfde waarde. Meer informatie hierover vind je op de site van de overheid. Je kunt ook een kopie van het Koninklijk Besluit bij je diploma voegen.

Let op! Als je minderjarige kinderen hebt die jouw achternaam dragen en over wie jij het gezag hebt, dan verandert ook hun achternaam.

Door naamswijziging verandert het juridisch ouderschap niet. Je blijft een kind van je adoptieouders, ook al draag je hun naam niet meer. Wil je de familiebanden met hen doorbreken? Kijk dan op de pagina Herroepen adoptie.