Wijziging achternaam

Wil je de achternaam aannemen die je voor je adoptie had? Dat kan. Je dient daarvoor een verzoek in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, je bent staatloos of je hebt een verblijfsvergunning asiel;
  • Je kunt aantonen wat je oorspronkelijke achternaam was voor de adoptie.

Kosten?

De kosten voor een verzoek tot wijziging van je achternaam zijn € 835,00, ongeacht of het verzoek wordt toegekend. Houd er rekening mee dat daar nog de kosten bij komen voor een nieuw rijbewijs, paspoort of een nieuwe identiteitskaart.

Je achternaam wijzigen ná adoptie

Wat moet je doen?

Je dient bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraag tot naamswijziging in via het aanvraagformulier met als verzoek code C3. Je stuurt het volgende mee: stukken waaruit blijkt wat je oorspronkelijke achternaam was voor de adoptie, een kopie van je paspoort of identiteitskaart en een recent afgegeven afschrift van je geboorteakte (niet ouder dan 3 maanden). Indien je contact hebt met de afstandsouder van wie je de achternaam aanvraagt, kun je deze persoon vragen om een instemmingsverklaring. Buitenlandse documenten moet je eerst laten legaliseren en laten vertalen als deze zijn opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans. Op de website van de overheid vind je nog meer informatie over het wijzigen van je naam en wat je daarvoor moet doen. Lees voor je een aanvraag doet de informatie in de Brochure Achternaamswijziging goed door.

Bij de gehele procedure voor geslachtsnaamwijziging is geen advocaat nodig.

Wat gebeurt er met je verzoek?

Je gemeente controleert je gegevens en nodigt je uit voor een gesprek. Ook andere belanghebbenden worden gevraagd wat ze ervan vinden. Dit zijn bijvoorbeeld je adoptieouders of de biologische ouder van wie je de naam wilt gaan dragen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie beslist in beginsel binnen twintig weken na je verzoek of je achternaam wordt veranderd.

Als je verzoek is toegewezen, wordt je achternaam per Koninklijk Besluit gewijzigd. Dit besluit krijg je toegestuurd. Je nieuwe achternaam is een feit.

Als je in Nederland geboren bent, ontvangt ook de gemeente waar je geboren bent het Koninklijk Besluit. Ben je in een ander land geboren? Dan wordt het besluit naar het bureau Landelijke Taken in Den Haag gestuurd en naar de gemeente waar je woont. Je kunt dan zelf je geboortegemeente informeren.

Wat moet je zelf doen na het Koninklijk Besluit?

Diploma’s, certificaten of cijferlijsten kun je niet laten vervangen. Wel kun je voor een aantal diploma’s, die geregistreerd zijn bij de overheid, een ‘Verklaring afgelegd examen’ aanvragen. Dit document heeft dezelfde waarde als het originele diploma. Meer informatie hierover vind je op de website van de overheid. Je kunt ook een kopie van het Koninklijk Besluit bij je diploma voegen.

Let op! Als je minderjarige kinderen hebt die jouw achternaam dragen en over wie jij het gezag hebt, dan verandert hun achternaam mee.

Door naamswijziging verandert het juridisch ouderschap niet. Je blijft juridisch het kind van je adoptieouders, ook al draag je hun naam niet meer. Wil je de familiebanden met hen doorbreken? Kijk dan op de pagina Herroepen adoptie.