Trouwen na adoptie

Melding voorgenomen huwelijk

Als je wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil aangaan, moet je dit van te voren aan de gemeente laten weten. Vroeger heette dit in ondertrouw gaan. Sinds 2015 kun je via internet een ‘melding voorgenomen huwelijk’ doen. Dit moet je minimaal twee weken voor je huwelijk doen, maar sommige gemeenten hanteren een langere termijn.

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand je geboortegegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Als je in Nederland bent geboren zijn de gegevens in de BRP in beginsel op de geboorteakte gebaseerd. Als buitenlands geadopteerde kan het voorkomen dat je geboorteakte niet is geregistreerd in de BRP. In dat geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand om je geboorteakte vragen.

Als je geboorteakte uit het buitenland moet komen

Voor buitenlands geadopteerden is het niet altijd even gemakkelijk om een geboorteakte te bemachtigen. In Nederland wordt na je geboorte een geboorteakte opgemaakt. In vrijwel elk land gebeurt (ongeveer) hetzelfde. Er zijn echter landen waarin dit niet (altijd) gebeurt. Het komt regelmatig voor dat geadopteerde kinderen zonder geboorteakte naar Nederland komen.

Het is ook mogelijk dat er wél een geboorteakte is, maar dat deze niet aan de Nederlandse eisen voldoet. De akte wordt in dat geval niet ingeschreven in Nederland, maar moet eerst worden gelegaliseerd of omgezet. Voor meer informatie hierover kun je kijken op de website van de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Als je op zoek bent naar je geboorteakte

Wanneer je op zoek bent naar je geboorteakte, kun je allereerst contact opnemen met de gemeente waarin je woont. Probeer in contact te komen met een ambtenaar die ervaring heeft met jouw situatie. Bij de gemeente kun je achterhalen of jouw geboorteakte daar ligt. Is dit niet het geval? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Landelijke taken van de gemeente Den Haag. Zij kunnen voor je nagaan of jouw geboorteakte is geregistreerd in het Haags register voor geboorten.

Sinds 1992 is de rechter die een adoptie uitspreekt wettelijk verplicht om de geboorteakte en de adoptie in de registers van de burgerlijke stand te laten inschrijven. Ook is wettelijk bepaald, dat wanneer er geen (buitenlandse) geboorteakte is, de rechter de geboortegegevens vaststelt. Zo heeft iedereen die na 1992 geadopteerd is een geboorteakte (of vergelijkbare akte).

Trouwen zonder geboorteakte

Is het niet mogelijk om jouw geboorteakte op te vragen bij de gemeente in jouw woonplaats én is de akte niet geregistreerd in het Haags Register voor geboorten? Dan kun je een je een beëdigde verklaring over je geboortegegevens afleggen tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand.