Trouwen na adoptie

In ondertrouw

Voorafgaand aan je huwelijk, ga je in ondertrouw. Ondertrouw regel je minimaal twee weken van tevoren bij de ambtenaar van de burgelijke stand in de plaats waarin jij en/of je partner woont. Om in ondertrouw te gaan, heb je enkele documenten nodig. Eén daarvan is je uitgebreide geboorteakte.

Als je geboorteakte uit het buitenland moet komen

Voor buitenlands geadopteerden is het niet altijd even gemakkelijk om een geboorteakte te bemachtigen. In Nederland wordt na je geboorte een geboorteakte opgemaakt. In vrijwel elk land gebeurt (ongeveer) hetzelfde. Er zijn echter landen waarin dit niet (altijd) gebeurt. Het komt regelmatig voor dat geadopteerde kinderen zonder geboorteakte naar Nederland komen.

Het is ook mogelijk dat er wél een geboorteakte is, maar dat deze niet aan de Nederlandse eisen voldoet. De akte wordt in dat geval niet ingeschreven in Nederland, maar moet eerst worden gelegaliseerd of omgezet. Voor meer informatie hierover kun je kijken op de website van de gemeente Den Haag.

Als je op zoek bent naar je geboorteakte

Wanneer jij op zoek bent naar je geboorteakte, kun je allereerst contact opnemen met de gemeente waarin je woont. Probeer in contact te komen met een ambtenaar die ervaring heeft met jouw situatie. Bij de gemeente kun je achterhalen of jouw uitgebreide geboorteakte daar ligt. Is dit niet het geval? Dan kun je contact opnemen met de Dienst Publiekszaken afdeling Landelijke taken van de gemeente
Den Haag. Zij kunnen voor je nagaan of jouw geboorteakte is geregistreerd in het Haags register voor geboorten.

Sinds 1992 is de rechter die een adoptie uitspreekt wettelijk verplicht om de geboorteakte en de adoptie in de registers van de burgerlijke stand te laten inschrijven. Ook is wettelijk bepaald, dat wanneer er geen (buitenlandse) geboorteakte is, de rechter de geboortegegevens vaststelt. Zo heeft iedereen die na 1992 geadopteerd is een geboorteakte (of vergelijkbare akte).

Trouwen zonder geboorteakte

Is het niet mogelijk om jouw geboorteakte op te vragen bij de gemeente in jouw woonplaats én is de akte niet geregistreerd in het Haags Register voor geboorten? Dan zijn er volgens de wet drie manieren om toch in ondertrouw te kunnen gaan:

  1. Akte van bekendheid. Deze wordt afgegeven door de kantonrechter van je geboorteplaats of woonplaats. De rechter geeft deze akte af op verklaring van vier meerderjarige getuigen.
  2. Beëdigde verklaring door getuigen. Een beëdigde verklaring kan worden afgelegd door je getuigen. Dit zijn dezelfde getuigen die bij je huwelijk aanwezig moeten zijn. De getuigen worden hiervoor beëdigd. Je kunt zelf besluiten of je voor de akte van bekendheid kiest of voor de beëdigde verklaring door getuigen.
  3. Beëdigde verklaring door jezelf. Dit gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Met deze beëdigde verklaring, verklaar je dat je geen geboorteakte of akte van bekendheid kunt geven. Je kunt alleen kiezen voor deze optie, als de akte van bekendheid en een verklaring door de getuigen ook echt geen mogelijkheden zijn.

Een laatste optie is dat je de rechtbank in Den Haag vraagt om de gegevens over je geboorte vast te stellen. Er volgt dan een rechterlijke uitspraak waarin je geboortegegevens worden bepaald. Deze bepaling wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en vervangt de geboorteakte. Hou rekening met het feit dat dit traject kosten met zich mee brengt.

Meer informatie

Wereldkinderen verwees (tot voor kort) op haar website naar advocatenkantoor Koomen en Franken in Alkmaar (tel. 072 -5153636) voor meer informatie. Wellicht dat dit kantoor jou verder kan helpen.

Je kunt ook contact opnemen met een advocaat die ervaring heeft op dit gebied. Voor informatie over familierechtadvocaten kun je een kijkje nemen op de website van de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Het kan ook zijn, dat een ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar je woont (of waar je partner woont) ervaring heeft met jouw situatie. Vraag hiernaar!

Pagina's op dit niveau: