Informatie over onderzoek naar interlandelijke adoptie

Op maandag 8 februari 2021 is het rapport ‘Commissie onderzoek interlandelijke adoptie’ gepubliceerd en overgedragen aan Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker. Dit rapport is het resultaat van een onafhankelijk onderzoek van de ‘Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden’ naar de feitelijke gang van zaken rondom oude internationale adopties en de rol van de Nederlandse overheid hierbij. 

Wat is er nu bekend? 

  • Minister Dekker geeft aan dat de Nederlandse overheid tekort is geschoten door jarenlang weg te kijken van misstanden bij interlandelijke adopties en hier niet op in te grijpen. Dit geldt tenminste voor de periode 1967-1998. 
  • De Nederlandse overheid heeft zich bij interlandelijke adopties in het verleden te passief opgesteld, onvoldoende toezicht gehad op adoptieprocedures en niet ingegrepen bij misstanden die aan het licht kwamen. Ook in Nederland opererende bemiddelende instanties waren op de hoogte van misstanden maar grepen niet in.
  • Alle interlandelijke adoptieprocedures worden per direct opgeschort. Dit is besloten omdat het huidige adoptiesysteem nog steeds kwetsbaarheden bevat en onvoldoende te controleren is.
  • Er is geen termijn gegeven voor de opschorting. De Commissie heeft aanbevolen om een fundamentele bezinning op interlandelijke adoptie te doen en totdat dit gebeurt is de procedures op te schorten. Een definitief besluit of interlandelijke adoptie in de toekomst weer mogelijk wordt, wordt aan een volgend kabinet over gelaten.
  • Aspirant-adoptieouders die al een beginseltoestemming hebben, worden in de gelegenheid gesteld de procedure af te ronden.
  • Minister Dekker heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan geadopteerden voor de tekortkoming en misstanden van de Nederlandse overheid bij internationale adopties.
  • Er wordt een landelijk expertisecentrum voor geadopteerden opgericht. Dit expertisecentrum biedt ondersteuning in alle fasen van de zoektocht naar afstammingsinformatie, laagdrempelige sociaalpsychologische hulp en juridische ondersteuning. 
  • De Staat zal zich vanaf heden in door geadopteerden aangespannen procedures inzake interlandelijke adoptie niet langer beroepen op verjaring. Dit geldt zowel voor lopende als voor toekomstige procedures.
  • Er is nazorg beschikbaar voor alle betrokkenen. Onderaan deze pagina vind je daar meer informatie over. 

Bekijk ook de informatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid: hun nieuwsbericht, persbericht en antwoorden op veelgestelde vragen
Op deze pagina worden zo snel mogelijk ook onze antwoorden op veelgestelde vragen opgenomen. 
 

Lees meer informatie over het onderzoek en bekijk de persconferentie van de Commissie Joustra en minister Dekker. 

Lees het nieuwsbericht van Fiom

Veelgestelde vragen

Op deze pagina worden later antwoorden op veelgestelde vragen voor geadopteerden toegevoegd.

Je kunt alvast de antwoorden op veelgestelde vragen van het ministerie van Justitie en Veiligheid bekijken en de antwoorden op veelgestelde vragen voor (aspirant-)adoptieouders.

Nazorg voor geadopteerden

De uitkomst van dit onderzoek heeft invloed op vele betrokkenen.  

Voor geadopteerden kan het als een erkenning voelen dat het kabinet excuses heeft aangeboden voor de tekortkoming en misstanden van de Nederlandse overheid. Het kan ook veel vragen oproepen. Wil je hier met iemand over praten? Je kunt terecht bij: 

Overweeg je op zoek te naar gaan je biologische familie? Lees wat Fiom voor je kan betekenen

Groepsbijeenkomsten voor aspirant-adoptieouders

Vanwege het rapport ‘Commissie onderzoek interlandelijke adoptie’ zijn alle informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor aspirant-adoptieouders voor onbepaalde tijd opgeschort.
Wij begrijpen dat de opschorting veel vragen en gevoelens oproept. Daarom bieden wij een luisterend oor en de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Dit doormiddel van een digitale ontmoeting (via Teams) van ongeveer 45 minuten.

Alle aspirant-adoptieouders die bij Adoptievoorzieningen staan ingeschreven, hebben een mail van ons gehad met een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Heeft u nog geen mail ontvangen en wel interesse? Dan mag u mailen naar info@adoptie.nl.

Contactmogelijkheden en informatie over nazorg voor (aspirant-)adoptieouders vind je op Adoptie.nl.

 

Wij staan voor je klaar

We begrijpen dat dit nieuws veel vragen en gevoelens kan oproepen bij geadopteerden, adoptieouders, aspirant-adoptieouders en andere betrokkenen. 

Wil je hierover praten? Wij staan voor je klaar. Je kunt ons bereiken op 088 126 49 99, helpdeskadoptie@fiom.nl en via het contactformulier.

Je kunt ook contact opnemen met Adoptievoorzieningen, onderdeel van Fiom, op 030 - 233 03 40. 

 

Over het onderzoek 

Aanleiding voor het onderzoek is informatie, onder andere uit de televisie-uitzending van Zembla op 28 maart 2018 en een Wob-verzoek naar illegale adopties uit Brazilië, die wijzen op mogelijke misstanden bij de adoptie van baby’s in de jaren zeventig en tachtig en de rol van de Nederlandse overheid hierbij. Op basis van deze informatie heeft minister Dekker een onderzoekscommissie ingesteld. 

Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op de landen Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh. De Commissie heeft echter beoordeeld dat het gehele adoptieproces niet goed controleerbaar is, dit staat los van de landen van herkomst. Deze uitspraken en maatregelen gelden dus voor alle landen.