Dossierinzage

Fiom beheert afstandsdossiers en adoptiedossiers van verschillende instellingen/organisaties. Een deel van de dossiers kan gratis of tegen betaling ingezien worden. We lichten toe welke dossiers je bij ons kunt inzien en kunnen je doorverwijzen naar andere organisaties waar je wellicht je dossier kunt inzien. 

Dossierinzage na nationale adopties

Als je in Nederland ter adoptie bent afgestaan, bestaat er waarschijnlijk een adoptievonnis, een adoptiedossier en een afstandsdossier.

Fiom regelt de inzage in afstandsdossiers van de volgende afstandsprocedures:

 • procedure waarbij een Fiom-hulpverlener betrokken is geweest 
 • van moederhuis Valkenhorst (voorheen Moederheil genoemd)
 • van moederhuis de Vroedvrouwenschool
 • van Paulastichting
 • van Ons Tehuis
 • van Toevluchtsoord Groningen

Het afstandsdossier is eigendom van de afstandsmoeder. Er staan vaak ook vertrouwelijke, persoonlijke stukken in. Daarom heb je als geadopteerde niet zonder meer recht op inzage in dit gehele dossier. De organisatie die de inzage regelt dient de afstandsmoeder te vragen of ze toestemming geeft voor inzage door jou. Als Fiom jouw dossier beheert en jouw afstandsmoeder geen toestemming geeft voor dossierinzage, worden doorgaans wel jouw afstammingsgegevens uit het dossier aan jou verstrekt. Dit is alleen anders als jouw afstandsmoeder hier zulke zwaarwegende bezwaren tegen heeft, dat deze opwegen tegen jouw recht op je afstammingsgegevens (bijvoorbeeld als haar veiligheid hierdoor in het geding komt). Fiom zal in dit geval een belangenafweging uitvoeren. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal het voorkomen dat je geen informatie over jouw afstamming ontvangt. 

Ben je geboren of bevallen in Amsterdam of Utrecht en was Fiom betrokken bij de adoptieprocedure? Neem dan eerst contact op met ons (Fiom) het kan zijn dat we je later doorverwijzen naar: Fiom Amsterdam of Fiom Utrecht
Voor dossiers van Huize de Bocht in Goirle kun je eerst contact opnemen met ons (Fiom) en eventueel wordt je dan doorverwezen naar Sterk Huis. Dossiers van Rosa Manus (voorheen Cortona, Huize St. Margarita van Cortona en Cassandra) kun je opvragen bij Fiom, het is mogelijk dat we je doorverwijzen naar Vrouwenopvang Rosa Manus

Jouw adoptiedossier kun je opvragen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat zijn afstammingsgegevens?

Fiom beschrijft afstammingsgegevens als volgt:

 1. Feitelijke gegevens, zoals identiteit, woon- of verblijfplaats ten tijde van de afstand van de biologische moeder en - indien aanwezig - vader.
 2. Medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld informatie over mogelijke erfelijke afwijkingen bij (één van) de ouders of hun respectievelijke families.
 3. Gegevens die een beeld geven van de biologische ouders, zoals kleur ogen en haar, lengte, gewicht, huidskleur, opleiding en beroep.
 4. Gegevens die het kind inzicht geven in de overwegingen die hebben geleid tot de beslissing het kind ter adoptie af te staan.
 5. Informatie over het eventuele bestaan van (half-)broers en (half-)zussen (feitelijke gegevens zoals genoemd onder lid 1) vallen hier uitdrukkelijk niet onder.

Dossierinzage na internationale adoptie

Als je in het buitenland ter adoptie bent afgestaan, kan het zijn dat je je adoptievonnis, adoptiedossier en afstandsdossier kunt opvragen.

Fiom beheert adoptiedossiers van:

 • International Social Service (ISS)
 • oud-vergunninghouder Stichting Flash
 • oud-vergunninghouder Stichting Afrika
 • oud-bemiddelaar bij adoptie Stichting Bemiddeling Adoptie (SBA, opgeheven in juni 1989)

Voor deze dossiers regelen wij de inzage. Je kunt bovenstaande adoptiedossiers gratis inzien bij Fiom. 

Aanvraag dossierinzage

Andere vergunninghouders

Valt jouw dossier niet binnen bovengenoemde categorieën? Dan kun je bij Fiom jouw dossier niet inzien of opvragen. Het kan zijn dat een andere vergunninghouder het dossier beheert. De inzageprocedures en kosten verschillen per vergunninghouder. Bekijk ons overzicht van vergunninghouders. Je kunt ook ons contactformulier invullen of telefonisch contact met ons opnemen zodat wij je kunnen doorverwijzen. 

Kun je niet achterhalen welke organisatie in Nederland bij jouw adoptie betrokken is geweest? Lees dan eerst meer informatie over zoeken in het buitenland. Je kan bijvoorbeeld een adoptievonnis opvragen om meer te weten te komen. Je kunt ook kijken in welke landen de vergunninghouders actief waren. 

Dossierinzage of zoekactie?

Indien je geen contactgegevens van je biologische familie hebt en graag met hen in contact wil komen, kan Fiom een zoekactie voor je doen. Om te kunnen beoordelen of wij een zoekactie kunnen opstarten hebben we een aantal gegevens van je nodig. Hiervoor kun je het aanmeldformulier invullen. 

Indien wij naar aanleiding van het aanmeldformulier nog vragen hebben, zullen wij contact met je opnemen. Als er voldoende aanknopingspunten zijn om een zoekactie op te starten en je besluit hiertoe over te gaan, zijn hier kosten aan verbonden. Pas na jouw goedkeuring en betaling van deze kosten wordt de zoekactie gestart. Indien wij de gezochte persoon vinden, delen wij nooit de contactgegevens van deze persoon zonder zijn of haar schriftelijke toestemming. 

Voor een afstandsmoeder is dossierinzage meestal gratis. Dit is afhankelijk van de organisatie bij wie het dossier in beheer is. Mocht je contact met je biologische moeder hebben, dan kunnen jullie samen kosteloos het dossier inzien.

Bewaartermijn van dossiers

Het dossier dat je inziet is een kopie. Het originele dossier blijft in het archief. Het kopiedossier kun je na inzage meenemen of door Fiom laten vernietigen. Het originele dossier wordt afhankelijk van de aard van het dossier nog 10 of 100 jaar bewaard. Dossiers aangemaakt ten behoeve van zoekacties worden na sluiting 10 jaar bewaard. Afstandsdossiers van Fiom en afstandsdossiers die Fiom beheert worden 100 jaar bewaard. 

Afstandsmoeders

Heb jij je kind in het verleden afgestaan ter adoptie? Er is een afstandsdossier aangemaakt. Dit dossier gaat over jou als afstandsmoeder en je besluit om afstand te doen. Lees eerst informatie over dossierinzage voordat je een aanvraag voor dossierinzage doet. 

Helpdesk

Voor volwassen geadopteerde en adoptieouders heeft Fiom een adoptiehelpdesk. Volwassen geadopteerden en hun (adoptie) ouders kunnen met vragen bellen naar 088-1264999. De lijn is iedere woensdag geopend van 10.00 - 12.00 uur. Je kunt je vraag ook naar ons mailen op helpdeskadoptie@fiom.nl.

Adoptievoorzieningen

Je kunt met je vragen ook terecht bij Adoptievoorzieningen. Zij zijn te bereiken op maandag y/m donderdag van 9.30 - 12.30 uur op nummer 030-2330340. Kies in het keuzemenu voor nummer 3. Je kunt hen ook mailen, op nazorg@adoptie.nl.
Per 01-01-2020 is Adoptievoorzieningen onderdeel van Fiom.

De medewerkers van Adoptievoorzieningen hebben deskundigheid en ervaring op het gebied van de psychologische impact van afstand en adoptie. Zij kunnen je helpen bij het verduidelijken van je hulpvraag en bij het maken van afwegingen. Indien gewenst, kunnen zij je verwijzen naar passende hulp of ondersteuning bij jou in de buurt. Adoptievoorzieningen beschikt over een overzicht van psychologen, coaches en andere hulpverleners met kennis en ervaring op het gebied van adoptiegerelateerde thema’s.