Geadopteerden

Geadopteerdonline

Tot 2013 bood Fiom, naast de hulp bij zoekacties, ook hulpverlening aan geadopteerden die problemen hadden als gevolg van hun adoptie. Hulpverlening bij bijvoorbeeld identiteitsvragen of hechtings-problematiek.

Voor deze groep mensen werd in 2011 in samenwerking met Stichting Adoptievoorzieningen de website Geadopteerdonline opgericht. Deze website was een bron van informatie voor geadopteerden, maar was ook een ontmoetingsplek. Hier konden geadopteerden met elkaar in contact konden komen en verhalen uitwisselen.

Geen directe hulp meer

De hulpverlening van Fiom is veranderd. Hulpverlening aan geadopteerden valt niet meer binnen de werkzaamheden van Fiom (alleen hulp in het kader van zoekacties wordt nog aangeboden). Het bijhouden van de website is daarmee niet meer haalbaar. Om die reden is Geadopteerdonline uit de lucht gehaald. Hoe jammer Fiom dit ook vindt…

Om de kennis die Fiom in de afgelopen jaren heeft verzameld en opgedaan niet verloren te laten gaan, wordt op deze pagina toch enige informatie voor geadopteerden aangeboden. Hoewel Fiom geen kenniscentrum voor adoptie is (hiervoor verwijzen we je naar ADOC en het internationale IRC, kun je hier toch informatie vinden die voor jou bedoeld is. Bijvoorbeeld informatie over zoekacties. Of juridische informatie over o.a. erfrecht, het herroepen van je adoptie of het wijzigen van je naam. Maar ook over problemen als gevolg van de adoptie.