Toestemming verstrekken persoonsgegevens bij match

Dit formulier is bedoeld voor donoren en donorkinderen die ingeschreven staan in de Fiom KID-DNA Databank. In dit formulier geef je aan of en op welke manier jouw persoonsgegevens aan jouw verwanten verstrekt mogen worden. Zowel bij een match tussen donor en donorkind als bij een match tussen donorkinderen onderling. Deze uitwisseling van gegevens kan gebruikt worden om met elkaar in contact te treden. Wanneer je deze toestemming niet verleent, worden jouw gegevens via Fiom niet gedeeld. Je ontvangt dan wel de informatie dat er een match is, maar je ontvangt via Fiom geen informatie over deze persoon/personen. Ook worden jouw gegevens niet gedeeld met de ander(en).

Wanneer de persoonsgegevens eenmaal zijn verstrekt aan de verwanten is Fiom niet verantwoordelijk voor de verspreiding van deze gegevens door de ontvangende partij aan derden.

Deze toestemming kan te allen tijde zonder opgaaf van reden worden gewijzigd of ingetrokken. Neem voor het wijzigen of intrekken van dit toestemmingsformulier contact op met donorconceptie@fiom.nl of 088 – 126 49 64. 

Voorwaarden
Toestemming
Persoonsgegevens

Deze gegevens hebben wij nodig om jouw toestemming vast te leggen. We delen alleen de gegevens waarvoor je hierboven toestemming hebt gegeven. 

Je ontvangt een kopie van het ingevulde formulier op dit e-mailadres
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.