Praktische informatie over de Fiom KID-DNA Databank

De Fiom KID-DNA Databank is in 2010 opgezet door Fiom, in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Zowel spermadonoren, eiceldonoren als donorkinderen kunnen zich inschrijven en hun DNA-profiel in de Fiom KID-DNA Databank laten opnemen. Aan de hand van DNA-profielen kunnen donoren en donorkinderen worden gematcht. De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren).

Verwantschap tussen donorkinderen onderling 

De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het (bijna) nooit mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven. 

In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen en ook vaak de donorvader schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals MyHeritage, Ancestery, Family Tree DNA en 23andMe. De SNP-techniek (single nucleotide polymorfisme) welke hier gebruikt wordt, maakt het mogelijk om via DNA uiteenlopende verwanten te vinden maar ook directe verwanten, een directe match. Een directe match krijg je wanneer er een halfbroer/zus en of donorvader in die dna-databank staat. Ook kun je via aanvullend stamboomonderzoek je directe verwanten vinden. Met aanvullend stamboomonderzoek kun je daarnaast de DNA-matches begrijpen en verifiëren. 

Lees verder over zoeken naar verwanten via DNA-databanken

Aantal aanmeldingen en matches 

Sinds de oprichting van de Fiom KID-DNA Databank in 2010 hebben 886 donoren en 2.674 donorkinderen zich aangemeld (t/m 31 augustus 2022). Inmiddels zijn 261 donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen, 728 donorkinderen gematcht met hun donor en 462 donorkinderen gematcht met een virtueel donorprofiel

In de grafieken hieronder zie je hoeveel procent van de donoren en donorkinderen die zijn ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank een match hebben.

grafiek-statusupdate-september-2022.png
Grafieken percentage matches van donoren en donorkinderen in de Fiom KID-DNA Databank t/m 31 augustus 2022.

De KID-DNA Databank is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een databank waarin al 3.560 mensen staan ingeschreven. Over de jaren heen is de databank meer bekend geworden door onder andere berichtgeving in de media. Steeds meer donorkinderen en donoren schrijven zich in. Hoe meer mensen er in de databank staan, hoe groter de kans op een match. Bekijk meer cijfers en feiten.

 

Informatie en inschrijven KID-DNA Databank

Informatie voor anonieme donoren     Informatie voor donorkinderen   

Inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank