Openheid over donorconceptie

Soms overwegen ouders om alleen met hun kind te praten over de donorconceptie. De rest van de omgeving hoeft dat toch echt niet te weten. Daar kunnen natuurlijk verschillende redenen voor zijn. Toch kan dit op latere leeftijd van het donorkind lastig worden voor het hele gezin. 

Het signaal dat wordt afgegeven, is dat de donorconceptie iets is om je voor te schamen. In ieder geval is het iets wat je verborgen houdt. Dat terwijl je nauw in contact staat met je familie. Het op de hoogte brengen van familie en vrienden kan je juist begrip, erkenning en steun brengen. Bovendien laat jij zo je kind zien dat er niks is om je voor te schamen.

“Had ik het maar eerder geweten. Dan had ik er nog een gesprek met mijn vader over kunnen hebben. Dan had ik hem kunnen vertellen dat het voor mij niks verandert. Hij is en blijft mijn vader. Ik heb nu nog meer respect voor hem gekregen dan ik al had. Het is namelijk niet niks te leven met zo’n groot geheim.”  - Francisca (38) hoort op haar 29ste dat ze van een donor is. Lees haar verhaal.

Wie vertel je wat?

Hoe eerder je familie en vrienden inlicht en betrekt bij het proces, hoe meer ruimte en tijd zij hebben om te wennen. Om zelf vertrouwd te raken met donorconceptie en alles wat daarbij komt kijken. In je familie- en vriendenkring kunnen dan ook spontaan belangrijke vertrouwenspersonen opstaan in alle stadia van het proces. 

Stel je het moment van vertellen uit, dan wordt het complexer. Je omgeving kan moeite hebben om het proces - waar jij al lange tijd in zit - te begrijpen. Bovendien kan de teleurstelling groot zijn dat ze jouw vertrouwen niet eerder hadden.

Maar kijk verder dan je naaste omgeving, er zijn meer mensen die betrokken zijn bij jouw gezin. Leerkrachten, artsen en ondersteunende instanties. Informatie over donorconceptie kan ook voor deze betrokkenen nuttig zijn. Artsen zijn geholpen met informatie over de donorconceptie bij de diagnose en de behandeling van eventuele medische aandoeningen. Leerkrachten kunnen adequaat reageren als het kind erover spreekt of als de aanleunende thema’s aan bod komen. 

Het gaat ongetwijfeld een keer gebeuren dat onbekenden of kennissen reageren op gelijkenissen tussen jou en jouw kind. Het is aan jou of je ze dan inlicht of niet. Kijk wat op dat moment past bij jouw situatie en jouw gezin. 

Reacties uit de omgeving

De reacties van buitenstaanders op de vorming van jouw gezin na donorconceptie zijn uiteenlopend. De band die je hebt met de ander, de manier en het moment waarop je het deelt, kunnen van invloed zijn. Vaak snappen mensen wel dat het gaat om zeer persoonlijke informatie. Ze reageren dan ook sensitief, al zijn ze misschien verrast. 

Mensen kunnen zich ongemakkelijk voelen bij het onderwerp. Kwetsende of ongepaste opmerkingen zijn dan zo gemaakt. Of misschien gaat men vragen stellen. Veel mensen zijn niet bekend met het onderwerp donorconceptie. Help ze door hen uit te leggen wat het allemaal inhoudt.  

Opa’s en oma’s hebben ook nog een beetje een eigen verhaal omdat ze dichterbij betrokken zijn. Zij kunnen zich schuldig voelen. Zouden ze genetisch iets doorgegeven hebben, dat vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt? Ze kunnen zich ongemakkelijk voelen bij het onderwerp en bij hun eigen verdriet. Het verdriet over jou -hun eigen kind- en over het verlies van een genetische band met hun kleinkind. 

Moet mijn kind het niet eerst weten?

Begrijpelijk dat je denkt dat je kind het recht heeft om als eerste te weten wat zijn ontstaansgeschiedenis is. Maar wanneer je anderen niet meeneemt in het begin van het proces, heeft dat nadelen. Omstanders kunnen zich tekort gedaan voelen en je mist in het gehele conceptietraject de steunpilaren die anders opgestaan waren. Kinderen begrijpen informatie over donorconceptie pas volledig als ze 7 of 8 jaar zijn. Als je de omgeving in een later stadium inlicht, kan het kind in de positie terecht komen dat het iets moet uitleggen dat het zelf nog niet helemaal kan bevatten. Daarbij kun je ook steeds specifieke informatie over de donor (bijvoorbeeld gegevens over het uiterlijk), voor je kind houden. Zo kan je kind later mee bepalen wat hij/zij wel of niet wil delen met anderen.

Er zijn ook geen verhalen bekend over kinderen die boos zijn op hun ouders, omdat anderen eerder op de hoogte van de donorconceptie waren. Tenminste wanneer kinderen van jongs af aan geïnformeerd werden en ze de feiten stapsgewijs konden verwerken. Dan voelen kinderen zich er doorgaans goed bij dat anderen het weten. Naarmate het kind opgroeit kan je het betrekken in de beslissing wie wel of niet verder ingelicht kan worden.

Steun nodig? 

Vind je het nog steeds een lastige kwestie? Begrijpelijk! Lees eens andermans ervaring. Dat kan je helpen bij het maken van de juiste afwegingen. Ook zijn er verschillende boeken die meer informatie geven of neem eens deel aan een van onze workshops.