Groeien als gezin

Als wensouder sta je voor veel vragen. Want hoe ga je een kind opvoeden dat is verwekt met behulp van donorconceptie? Met wat voor kwesties krijg je te maken? En hoe zal de ouder-kindrelatie zijn? Een zwangerschap is niet het doel van donorconceptie. Het is een eerste stap in gezinsuitbreiding. Wat je wilt, is je kinderwens vervuld zien worden. Dus de totstandkoming van een zwangerschap (middels donorconceptie) is pas het begin.  

Groeien als gezin 

In het verleden stond bij donorconceptie de kinderwens van de wensouders centraal. Met de impact dat het donorschap kan hebben op het toekomstige kind, werd geen rekening gehouden. De focus lag op de realisatie van een zwangerschap. Tegenwoordig is dat wel anders. De zwangerschap wordt niet als het einde van een proces gezien, maar juist als een begin. Het is het begin van een nieuw gezin met meerdere gezinsleden (ouders, kind, broers/zussen) die ieder op hun eigen manier betekenis gaan geven aan donorconceptie.  

Van de kinderwens tot een gezin met volwassen kinderen, elk gezin doorloopt verschillende fasen. Als wensouder, maar ook als gezin evolueer je. Naarmate de jaren verstrijken kunnen de opvatting en gevoelens rondom de donorconceptie veranderen.  

Gewoon en toch ook anders 

Ouderschap na donorconceptie vertoont heel veel gelijkenissen met het opvoeden van eigen genetische kinderen. Je krijgt te maken met dezelfde opvoedkundige uitdagingen en je ervaart de fijne momenten net als andere ouders. Moeilijke eters, school- en puberperikelen, het eerste jaar op kamers, de eerste liefdes, het komt allemaal voorbij. Heteroseksuele, lesbische of eenoudergezinnen, gevormd na anoniem of identificeerbare spermadonatie, ervaren een vergelijkbare emotionele betrokkenheid en een vergelijkbaar welzijnsniveau als gezinnen die gevormd zijn door twee biologische ouders.  

Echter, naast deze overeenkomsten zijn er ook kwesties die specifiek zijn voor donorfamilies. Want hoe praat je met je kind over de donorconceptie en de donor, op een manier die past bij de leeftijd en het ontwikkelingsstadium van je kind? De peuter-, kleuter-, basisschool-, tiener- en volwassen jaren. In elke fase sta je weer voor vragen die net even anders zijn. Informatie inwinnen tijdens de verschillende fasen, kan je daar zeker bij helpen. Zie bijvoorbeeld de literatuurlijst met boeken die geschikt zijn per levensfase van je kind.    

Donorkinderen en de donorconceptie 

Twee factoren lijken van grote invloed op hoe donorkinderen met donorconceptie omgaan; de leeftijd waarop ze worden ingelicht en de manier waarop de ouders zelf met de donorconceptie omgaan. Jongeren die al vroeg op de hoogte zijn, nemen die informatie geleidelijk mee in de ontwikkeling van hun identiteit. Weten dat je geboren bent na donorconceptie vormt doorgaans geen problemen. Jongeren die pas in een later stadium worden ingelicht, kampen wel met meer stress en spanningen. Als jongvolwassene -soms zelfs later- horen over je afstamming, kan echt als een schok worden ervaren. Gevoelens van verwarring en vragen omtrent de eigen identiteit kunnen ontstaan. Wie ben ik nu eigenlijk? Van wie heb ik deze trekken? Wie is mijn familie? Maar nog meer dan de afkomst op zich, hebben vooral de geheimhouding en het gevoel van misleiding een negatief effect op de welzijn van het kind zelf en op de relatie met de ouders. 

Verder hulp en/of informatie nodig? 

Wil je de behoeften en belevingen van donorkinderen verder leren begrijpen? Lees dan eens de persoonlijke verhalen van donorkinderen of bekijk de lijst met boeken die verhalen er ervaringen van donorkinderen bevatten.