Wat doet CWZ met mijn DNA?

Het CWZ werkt, evenals alle Nationale Forensische Instituten (NFI) in de wereld, met statistisch gevalideerde methoden met STR (Short Tandem Repeat). Het DNA-lab van het CWZ Klinische Chemie maakt voor de Fiom KID-DNA Databank gebruik van 3 STR technieken:

  • Autosomaal Powerplex Fusion 6C (Promega), voorheen PP16
  • X chromosomaal X12 (Qiagen), voorheen een X8 test
  • Y chromosomaal PPY23 (Promega), voorheen een PPY11 test

De techniek

Alle DNA-analyses worden volledig in het CWZ uitgevoerd. De Fragment Analyzer waarmee de capillaire electroforese uitgevoerd wordt, is een ABI 3500XL (ThermoFisher).

Sinds de start van de Databank in december 2010 er een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals hierboven al genoemd (X8>>X12 en PPY11 >> PPY23). Dit komt steeds neer op een uitbreiding van de test met meer markers. Hierdoor wordt de test specifieker en de statistische berekeningen verbeteren.

Voor 2014 werd er pas een aanvullend X of Y profiel van een donor gemaakt als er aanwijzingen waren dat de donor zou kunnen matchen met een donorkind. Vanaf 1 januari 2014 zijn we donoren volledig gaan profileren (dus niet alleen een PP16 maar ook een X en Y profiel).

Het matchen

Het matchen zelf gebeurt in een speciaal daarvoor ontwikkeld software pakket waarbij ook rekening wordt gehouden met natuurlijk voorkomende mutaties (stepmodel). Dit pakket berekent ook de sibship sterkte (dit is niet meer dan een signaalfunctie). Deze software is nu nog gebaseerd op PP16, X8 en Y11 data maar wordt aangepast en gevalideerd zodat deze ook geschikt is voor de data van de nieuwste testen (PPF6C, X12, PPY23). 

Er is pas sprake van een match als er op twee profielniveaus tussen donor en kind overeenkomsten worden gevonden. Bij twee overeenkomsten wordt, op basis van het geslacht van het kind, een statistische berekening gemaakt met autosomale profiel en X (vrouw) of Y (man).

Software

De gebruikte softwarepakketten zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd of gekocht van commerciële partijen, maar ook dan altijd internationaal geaccrediteerd volgens ISO-normen.

Alle gebruikte softwarepakketten draaien op grote referentiepopulaties van minimaal 400 personen. Het lab neemt deel aan twee grote externe kwaliteitsonderzoeken (CAP USA 3x per jaar) waarin ook statistiek wordt getoetst en GEDNAP van de Duitse Justitie (2 ringonderzoeken per jaar).

Meer informatie over STR en SNP