Is mijn privacy gewaarborgd?

De Fiom KID-DNA Databank bevat alleen materiaal van mensen die zich vrijwillig hebben ingeschreven en onderling gekoppeld willen worden. Daarnaast verstrekt Fiom het DNA-materiaal aan het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) zonder persoonsgegevens.

Er wordt gewerkt met een code die voor het CWZ niet is terug te leiden naar individuen. 

Deskundigheid en betrouwbaarheid

Fiom is destijds de samenwerking met het CWZ aangegaan vanwege de grote deskundigheid en betrouwbaarheid. CWZ voldoet aan de hoogste juridische, medische, ethische en ISO normen voor privacybescherming en kwaliteit. Op de Fiom KID-DNA Databank is het privacystatement van Fiom van toepassing, dat is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De hulpverlener wisselt nooit de contactgegevens uit met het CWZ zonder wederzijdse toestemming.

De Fiom KID-DNA Databank is onafhankelijk van opzet en er wordt niet gelinkt naar enig ander register. Daarnaast wordt discretie gegarandeerd en zullen de data nooit voor commerciële doeleinden worden gebruikt.