Wat is een virtueel donorprofiel?

Een virtueel donorprofiel is een DNA-profiel dat opgesteld is aan de hand van de DNA-profielen van verschillende donorkinderen van dezelfde onbekende donor. Het virtuele donorprofiel komt overeen met het werkelijke DNA-profiel van de donor. Het DNA van donorkinderen wordt vergeleken met dit virtuele profiel. Op deze manier kan achterhaald worden wie aan elkaar verwant zijn zonder dat het DNA-materiaal van de donor zélf in de databank staat.

Hoe wordt een virtueel donorprofiel opgesteld?

Het laboratorium van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) test aan de hand van Short Tandem Repeat (STR) techniek. Deze techniek wordt gebruikt om donorkinderen aan donoren opgenomen in de Fiom KID-DNA Databank te matchen. Naast het matchen van donorkinderen aan een donor in de Databank, kun je op basis van DNA-profielen van meerdere kinderen van dezelfde onbekende donor op een bepaald moment een virtueel donorprofiel opstellen. 

De methode die het CWZ hiervoor heeft ontwikkeld, is gericht op verwantschapsonderzoek met donorkinderen die nog niet gematcht zijn aan een donor. Er wordt gebruik gemaakt van autosomale eigenschappen en van X- en Y- chromosomale kenmerken van het DNA van deze donorkinderen om een donorprofiel op te stellen. Het virtuele profiel geeft geen medische informatie over de donor.

Wat is er nodig voor het opstellen van een virtueel donorprofiel?

Om een virtueel donorprofiel op te kunnen stellen, is DNA-materiaal van minimaal 8 tot 10 gerelateerde donorkinderen én DNA-materiaal van minimaal 5 moeders nodig. Aan de opname van DNA-materiaal van moeder zijn extra kosten verbonden. Soms blijkt het beschikbare DNA-materiaal van de verschillende donorkinderen en hun moeders niet toereikend te zijn om een virtueel donorprofiel op te stellen. Het aanwezige DNA bevat niet de missings links die in deze fase nodig zijn. De inschrijving van nieuwe donorkinderen is dan nodig om het virtuele donorprofiel definitief op te stellen.

Validatie van de Short Tandem Repeat (STR) techniek

De validatie van het opstellen van virtuele donorprofielen vond plaats op basis van de profielen van een groep donorkinderen die reeds gematcht waren met een bekende donor. Door te simuleren dat er geen donor aanwezig was maar enkel de kinderen, is er aan de hand van de autosomale, X- en Y-profielen van deze donorkinderen én het DNA-materiaal van meerdere moeders een reconstructie gemaakt van het profiel van de donor. De gereconstrueerde autosomale, X- en Y-profielen kwamen volledig overeen met het daadwerkelijke profiel van de bekende donor.

Zoeken naar verwantschap met een virtueel donorprofiel

Als het virtuele donorprofiel compleet is, kan het gebruikt worden in de databank om naar meerdere matches te zoeken. Op basis van zo’n virtueel donorprofiel kan er aangetoond worden of iemand een nakomeling is van deze onbekende donor. De resultaten zijn altijd wetenschappelijk en statistisch onderbouwd. 

Naast dat elk nieuw opgenomen DNA-profiel van een donorkind wordt vergeleken met de aanwezige donorprofielen, wordt het nieuwe DNA-profiel ook automatisch vergeleken met de virtuele donorprofielen. 

Meer informatie over groepsmatches