Wat is een virtueel donorprofiel?

Een virtueel donorprofiel is een DNA-profiel dat opgesteld is aan de hand van de DNA-profielen van meerdere donorkinderen van dezelfde onbekende donor. Het virtuele donorprofiel komt overeen met het werkelijke DNA-profiel van de donor. Het DNA van donorkinderen wordt vergeleken met dit virtuele profiel. Op deze manier kan achterhaald worden welke donorkinderen aan elkaar verwant zijn zonder dat het DNA-materiaal van de donor zelf in de databank staat. Het virtuele profiel geeft geen medische informatie over de donor. 

Wanneer wordt een virtueel donorprofiel opgesteld?

Vanaf 2022 wordt alleen nog in speciale gevallen een virtueel donorprofiel opgesteld. Bijvoorbeeld als er sprake is van een erfelijke aandoening die afkomstig is van de donor. Of als er een vermoeden bestaat dat een voormalig fertiliteitsarts zelf gedoneerd heeft. In deze situaties is meestal een kliniek betrokken. Er wordt alleen in speciale gevallen een virtueel donorprofiel opgesteld omdat het opstellen erg tijdrovend is en aanvullende kosten met zich mee brengt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het opstellen van een virtueel donorprofiel niet ten nadele mag gaan van het matchingsproces tussen donoren en donorkinderen. Op dit moment zijn er 17 virtuele donorprofielen in de Fiom KID-DNA Databank opgenomen. 

Techniek achter het virtueel donorprofiel

Voor het opstellen van een virtueel donorprofiel wordt gebruik gemaakt van overeenkomstige autosomale eigenschappen en van X- en Y- chromosomale kenmerken van het DNA van minimaal 8 tot 10 donorkinderen. Ook wordt het DNA-materiaal van minimaal 5 moeders betrokken in de analyses. Aan het verwerken van het DNA van moeder zijn extra kosten verbonden. Door te kijken naar overeenkomstige kenmerken in het DNA van deze donorkinderen en daar de informatie over welke kenmerken van moeders zijde komen aan toe te voegen, kan een virtueel DNA-profiel geconstrueerd worden. 

Soms blijkt het beschikbare DNA-materiaal van de verschillende donorkinderen en hun moeders niet toereikend te zijn om een virtueel donorprofiel op te stellen. Het aanwezige DNA bevat dan niet de missing links die in deze fase nodig zijn. De toevoeging van DNA-profielen van nieuwe donorkinderen is dan nodig om het virtuele donorprofiel definitief op te stellen.

Betrouwbaarheid van het virtueel donorprofiel

De betrouwbaarheid van het virtuele donorprofiel is onderzocht met de profielen van een groep donorkinderen die reeds gematcht waren met een bekende donor. Door te doen alsof er geen donor aanwezig was maar enkel de kinderen, is er aan de hand van de autosomale, X- en Y-profielen van deze donorkinderen én het DNA-materiaal van meerdere moeders een virtueel profiel gemaakt van deze donor. De virtuele autosomale, X- en Y-profielen kwamen volledig overeen met het daadwerkelijke profiel van de bekende donor.

Zoeken naar verwantschap met een virtueel donorprofiel

Als het virtuele donorprofiel compleet is, kan het gebruikt worden in de databank om naar meerdere matches te zoeken. Op basis van zo’n virtueel donorprofiel kan er aangetoond worden of iemand een nakomeling is van deze onbekende donor. De resultaten zijn altijd wetenschappelijk en statistisch onderbouwd. 

Naast dat elk nieuw opgenomen DNA-profiel van een donorkind wordt vergeleken met de aanwezige donorprofielen, wordt het nieuwe DNA-profiel ook automatisch vergeleken met de virtuele donorprofielen. 

Meer informatie over groepsmatches