Videoportret van een donor

Bij een match tussen donor en donorkind binnen de Fiom KID-DNA Databank neemt een hulpverlener contact met betrokkenen op. De hulpverlener bespreekt wensen en verwachtingen en in de meeste gevallen willen donorkinderen en donoren elkaar ontmoeten. Soms zijn er situaties waarin ontmoeten echter niet mogelijk of gewenst is. 

Veel anonieme donoren hebben zich bij Fiom ingeschreven omdat zij zich nu, jaren later, realiseren dat het voor donorkinderen belangrijk is meer over hun biologische achtergrond te weten. Vaak komt het tot een ontmoeting maar soms zijn er situaties waarin dit niet (meer) mogelijk is door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, overlijden of geen behoefte aan direct contact. Om toch aan de behoefte van donorkinderen en de wens van donoren tegemoet te komen maakt Fiom videoportretten van donoren. Deze videoportretten worden getoond aan donorkinderen als een ontmoeting bij een match niet (meer) mogelijk of gewenst is.

Inhoud gesprek

Met donorkinderen, Stichting Donorkind en Fiom hebben we geïnventariseerd wat belangrijke vragen zijn voor donorkinderen. Aan de hand van deze vragen vertelt de donor in het videoportret over zichzelf. 

Voorbeelden van vragen die in het videoportret beantwoord worden: 

  • Waarom ben je donor geworden?  
  • Als je jezelf zou omschrijven wat zou je dan over jezelf vertellen?  
  • Zijn er bepaalde talenten of bijzonderheden die opvallend aan je zijn?  
  • Is er medische informatie die donorkinderen moeten weten? 

Donor: “Ik vond het best wel spannend, het is ook wel een beetje vreemd om voor de camera je verhaal te vertellen. Gelukkig had de Fiom-medewerker een aantal vragen voor mij waarmee ik me voor kon bereiden. Tijdens de opname stelde hij me vragen die ik kon beantwoorden, hij heeft het gemonteerd tot een mooi portret.”.

Donor: “Mijn ervaringen met het videoportret zijn uiterst positief. Het eerste gesprek met mijn oudste donordochter was heel gespannen. Na het gesprek bleken er nog onbeantwoorde vragen te zijn. Bij de latere ontmoetingen met andere donorkinderen is eerst het videoportret bekeken en het contact verliep daarna stukken beter.” 

Jeugdfoto's

Ook wordt je gevraagd een aantal jeugdfoto’s van jezelf aan te leveren om op die manier zicht te krijgen hoe je er destijds uitzag. Zo kunnen gematchte donorkinderen toch, ondanks dat je niet in levenden lijve aanwezig bent, een beeld krijgen van je achtergrond en antwoord krijgen op (een deel van) hun vragen. 

Donorkind: “Ik heb mijn donor nog net kunnen zien, er was een match maar ik hoorde dat hij in zijn laatste dagen van zijn leven zat. We hoefden niet veel te praten, hem zien was genoeg. Daarna heb ik zijn videoportret bekeken en zo de informatie gekregen die belangrijk voor me is. Het geeft me rust”.

Donorkind: “Mijn donor wilde als tussenstap naar een ontmoeting dat mijn halfsiblings en ik zijn portret zouden bekijken. Ik heb met momenten hartelijk moeten lachen omdat ik zoveel in hem herkende. We blijken dezelfde humor hebben; gortdroog. Ik kan mezelf nu beter plaatsen in waar bepaalde dingen vandaan komen. Ik lijk in gedrag namelijk meer op hem dan op mijn ouders”.

Toestemming en beveiliging

Het videoportret wordt bij Fiom opgenomen en in een beveiligde omgeving opgeslagen. De opname wordt alleen aan donorkinderen waar een match mee is getoond. De donor geeft hier toestemming voor middels een toestemmingsverklaring. In het formulier heeft de donor de keuze of de beelden aan het donorkind meegegeven mogen worden of dat deze in het bezit van Fiom blijven. Bezichtiging van het portret door het donorkind vindt altijd plaats op het kantoor van Fiom, met een medewerker van Fiom.  

Ook een videoportret?

Mocht je aan een videoportret mee willen werken dan kun je een mail sturen naar donorconceptie@fiom.nl of telefonisch contact met ons opnemen op 088 126 49 72.

Lees een donors' ervaring met een videoportret