Groepsmatch

Soms komt het voor dat in één keer meerdere donorkinderen aan elkaar gematcht worden via de Fiom KID-DNA Databank. Fiom spreekt bij een aantal van 4 of meer donorkinderen, die tegelijkertijd aan elkaar gematcht worden, van een groepsmatch. Fiom heeft in september 2019 15 groepsmatches van donorkinderen waarbij de donor bekend is. De grootste groep is met 36 donorkinderen ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank. Daarnaast hebben we 9 groepsmatches van donorkinderen waarbij de donor virtueel is, hiervan is de grootste groep met 48 donorkinderen ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank.

Werkwijze na een groepsmatch

Wanneer je onderdeel bent van een groepsmatch word je hiervan telefonisch op de hoogte gesteld door een Fiom-hulpverlener. We brengen je op de hoogte van de match en kijken of je behoefte hebt aan een face-to-face-, een telefonisch- of Skype-gesprek. Tijdens het gesprek brengen we vervolgens jouw wensen, verwachtingen en de behoefte aan een ontmoeting in kaart. We noteren dit in je dossier. Mocht je deze later aan willen passen dan is dit mogelijk. Bij voldoende animo wordt de groep uitgenodigd voor een ontmoetingsavond. 

Sommige donorkinderen binnen een groep kennen elkaar mogelijk al via sociale media of van een eerdere match, voor anderen is het de eerste match. De beleving kan daardoor heel verschillend zijn. Soms zijn donorkinderen vooral op zoek naar de donor, terwijl anderen juist erg nieuwsgierig zijn naar halfbroers en/of -zussen. De een is op zoek naar uiterlijke- en karakterovereenkomsten en de ander wenst intensief contact. 

Ontmoeten van jouw halfbroers en -zussen

Elke ontmoeting is anders en met een groep van groter formaat kunnen er veel, soms emotionele, processen ontstaan. Het kan een positieve ervaring zijn als er meteen een klik is tussen mensen maar de ontmoeting kan ook een teleurstelling zijn als de andere partij anders is dan je gehoopt of verwacht had. Ook kan het zijn dat er verschillende ideeën zijn over het vervolg van het contact. Voor de één is het misschien prima om het bij deze ene ontmoeting te laten en is de puzzel compleet, terwijl de ander het contact graag zou willen uitbouwen. Waar de één graag veelvuldig contact onderhoudt middels Facebook en WhatsApp is het voor de ander genoeg om elkaar af en toe te zien. Het is goed om hier je eigen grenzen in te bewaken en daarnaast ook rekening te houden met het tempo en de keuzes van de ander. 

Privacy en toestemming gebruik persoonsgegevens

Voor de uitvoering van haar dienstverlening is Fiom gebonden aan een reglement dat gebaseerd is op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft als gevolg dat we geen (bijzondere) persoonsgegevens van jou mogen verstrekken. 

Wel informeert Fiom de groep over de samenstelling door gebruik te maken van gegevens waarmee een persoon niet direct te herleiden is. Indien je persoonlijk toestemming hebt gegeven, middels een toestemmingsformulier, dan verstrekt Fiom je voornaam, je geboortejaar en de provincie waarin je woont aan de groepsmatch-deelnemers. Wanneer je een (voor)naam hebt, die vrij uniek is, kan in eerste instantie ook gekozen worden om ‘man’ of ‘vrouw’ op het formulier te vermelden. 

Ontmoetingsavond

Fiom organiseert ontmoetingsavonden voor mensen die aan elkaar gematcht zijn en samen een grote groep vormen. Ouders, andere familie en belangrijke personen zijn ook welkom. Tijdens de ontmoetingsavond stelt Fiom de groep in de gelegenheid met elkaar kennis te maken, ervaringen en (eventueel) gegevens uit te wisselen. Je ontvangt tijdens deze avond het rapport waarin de match staat beschreven. 

Match via een andere DNA-databank

Als je in een andere DNA-databank bent ingeschreven en verwant bent aan de groepsmatch van Fiom kun je ook deelnemen aan de ontmoetingsavond. Je kunt dan het contactformulier insturen en je aanmelden. Geef in de mail aan, aan welke groepsmatch je verwant bent. Er wordt je vervolgens gevraagd om het rapport, van de andere DNA-databank, waarin de verwantschap met de andere donorkinderen is aangetoond op te sturen. 

Gematcht worden aan een groep / nieuwe match aan een groepsmatch

Het kan voorkomen dat je op een later moment aan een al bestaande groep wordt gematcht. Een Fiom-hulpverlener neemt in dit geval contact met je op en vraagt jou langs te komen voor een face-to-face gesprek. Een Skype- of telefonische vervolgafspraak is ook mogelijk. In dit gesprek worden de verwachtingen en behoeften besproken en wordt informatie over de al eerder gemaakte groepsmatch (uitgezonderd de (bijzondere) persoonsgegevens) gegeven. 

De huidige/bestaande groepsleden hebben eerder al toestemming geven voor het delen van hun e-mailadres, voornaam, geboortejaar en provincie met nieuwe matches. Fiom overhandigt jou de e-mailadressen en het overzicht met voornamen, geboortejaren en provincies van de groepsleden die akkoord zijn gegaan. Jij kan op deze manier zelf in jouw eigen tempo bepalen of je het fijn vindt om eerst één iemand in de buurt aan te schrijven, of meteen contact op te nemen met de gehele groep.

Hoe ga ik om met social media binnen de groep?

In een groep wordt vaak gebruik gemaakt van social media om met elkaar in contact te blijven en ervaringen uit te wisselen. De waarde en de mate van openheid in het gebruik van social media is voor iedereen anders, iedereen gaat daar op een eigen manier mee om. 

Waar de een heel open is over de zoektocht naar biologische verwanten, zal een ander zijn/haar omgeving daar niet over vertellen. Misschien dat zelfs ouders en andere familie niet op de hoogte zijn van deze zoektocht. We adviseren daarom met respect en in overleg de privacy van andere verwanten te waarborgen, zoals bij het delen van namen en foto’s op social media. 

Hoe verder na de ontmoeting? 

Veel donorkinderen en hun familie ervaren dat de impact van de ontmoeting vaak groter is dan voorheen gedacht. En wanneer verwachtingen niet overeenkomen, kan dit nog meer indruk maken. Ook zal niet met iedere persoon dezelfde klik zijn, wat weer tot teleurstellingen kan leiden.

Fiom faciliteert de ontmoeting, maar speelt geen rol in het op een goede manier onderhouden van contact of bemiddelen in conflicten of vragen die binnen de groep naar voren komen. De hulpverleners die aan de groep(smatch) gekoppeld zijn, blijven wel bereikbaar voor vragen en kunnen kijken waar eventueel passende ondersteuning gevonden kan worden wanneer je daar behoefte aan hebt.