Soorten matches

Met behulp van de Fiom KID-DNA Databank kunnen matches worden gemaakt tussen donor en donorkind(eren). De Fiom KID-DNA Databank is in eerste instantie gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren). 

Verwantschap tussen donorkinderen onderling

De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de Fiom KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen aanwezig is. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Met behulp van het DNA-profiel van de moeder kan meer zekerheid over de verwantschap gegeven worden. In uitzonderlijke gevallen blijkt het DNA van moeders niet voldoende uitsluitsel te geven. De verwantschap tussen twee donorkinderen onderling kan dan pas aangetoond worden nadat de donor zich inschrijft of als er nog meer donorkinderen van dezelfde donor in beeld zijn gekomen en het DNA materiaal van hun moeders beschikbaar is.

Zoektocht gericht op verwantschap donorkinderen van dezelfde donor? 

In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals Family Tree DNA, 23andMe en MyHeritage. De SNP-techniek (single nucleotide polymorfisme) welke hier gebruikt wordt, maakt het mogelijk om via DNA uiteenlopende verwanten te vinden. Via aanvullend stamboomonderzoek kun je de DNA-matches begrijpen en verifiëren. Als jouw halfbroers en/of -zussen en/of donor hier ingeschreven staan, is het mogelijk om hen via deze route te vinden. 

Voor informatie, lotgenotencontact en ervaring van donorkinderen zelf met zoektochten via internationale databanken kun je terecht bij Stichting Donorkind of Donor Detectives

Groepsmatch

Soms komt het voor dat in één keer meerdere donorkinderen aan elkaar gematcht worden via de Fiom KID-DNA Databank. Bij een aantal van 4 of meer donorkinderen spreken wij van een groepsmatch. Deze donorkinderen kunnen gematch zijn aan een donor uit onze databank of aan een virtueel donorprofiel

Meer informatie over groepsmatches

Verwantschapsonderzoek

Als je zekerheid wilt of je aan een bepaald persoon verwant bent, of als je bv. duidelijkheid wilt over de vraag of er een volle verwantschap is met je broer of zus, dan kun je je direct tot het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (of een andere organisatie waar ze verwantschapsonderzoek uitvoeren) wenden en daar een verwantschapstest laten doen. 

Een dergelijk specifiek verwantschapsonderzoek wordt dan uitgevoerd los van de Fiom KID-DNA Databank.