Soorten matches

Met behulp van de Fiom KID-DNA Databank kunnen matches worden gemaakt tussen donor en donorkind(eren). De Fiom KID-DNA Databank is in eerste instantie gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren). 

Definitieve match

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) stelt zeer hoge eisen aan de zekerheid van een match. DNA-profielen moeten op een zeer groot aantal punten overeenkomen om te kunnen concluderen dat de personen familie zijn (dit is het ‘matchingspercentage’). Pas bij een percentage van 99,99% wordt gesproken van een definitieve match (verwantschap). Matches moeten zowel op het autosomale profiel als het geslachtschromosoom (X of Y) gemaakt zijn.

Mogelijke match bij donorkinderen onderling

Als het matchingspercentage de eerder genoemde waarde niet haalt, maar er erg dichtbij ligt, is er sprake van een mogelijke match. In dat geval is extra onderzoek nodig. Hiervan kan sprake zijn bij het onderzoek naar verwantschap tussen donorkinderen onderling. Het extra onderzoek bestaat uit het meenemen van het DNA-profiel van (één of beide) moeder(s). Let wel: hier is een eigen bijdrage aan verbonden. Fiom neemt in dat geval contact met je op. Met behulp van de DNA-profielen van moeder(s) kan meer zekerheid over de verwantschap gegeven worden. In uitzonderlijke gevallen blijkt het DNA van moeder(s) niet voldoende uitsluitsel te geven.

Als aanvullend onderzoek niet mogelijk is of onvoldoende uitsluitsel geeft kan de match uiteindelijk nog definitief worden, als de donor van deze kinderen zich inschrijft of als er nog meer donorkinderen van dezelfde donor in beeld zijn gekomen en het DNA materiaal van hun moeders beschikbaar is. Het toevoegen van deze DNA-profielen kan ertoe leiden dat een eerdere ‘mogelijke match’ een definitieve match wordt. 

Verwantschap tussen donorkinderen onderling

De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de Fiom KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen aanwezig is. 

Lees meer over matches tussen donorkinderen

Zoektocht gericht op verwantschap donorkinderen van dezelfde donor? 

In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals Family Tree DNA, 23andMe en MyHeritage. De SNP-techniek (single nucleotide polymorfisme) welke hier gebruikt wordt, maakt het mogelijk om via DNA uiteenlopende verwanten te vinden. Via aanvullend stamboomonderzoek kun je de DNA-matches begrijpen en verifiëren. Als jouw halfbroers en/of -zussen en/of donor hier ingeschreven staan, is het mogelijk om hen via deze route te vinden. 

Voor informatie, lotgenotencontact en ervaring van donorkinderen zelf met zoektochten via internationale databanken kun je terecht bij Stichting Donorkind.

Groepsmatch

Soms komt het voor dat meerdere donorkinderen aan elkaar gematcht worden via de Fiom KID-DNA Databank. Bij een aantal van vier of meer donorkinderen spreken wij van een groepsmatch. Deze donorkinderen kunnen gematcht zijn aan een donor uit onze databank of aan een virtueel donorprofiel

Meer informatie over groepsmatches

Fiom heeft onderzocht wat het voor donorkinderen betekent om halfbroers en -zussen van dezelfde donor te vinden en ontmoeten. Het vinden kan veel gevoelens en vragen oproepen. Om donorkinderen hierop voor te bereiden hebben we een informatieve flyer gemaakt. Deze kan je helpen bij het plaatsen van je gevoelens en het maken van keuzes.

Verwantschapsonderzoek

Als je zekerheid wilt of je aan een bepaald persoon verwant bent, of als je bv. duidelijkheid wilt over de vraag of er een volle verwantschap is met je broer of zus, dan kun je je direct tot het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (of een andere organisatie waar ze verwantschapsonderzoek uitvoeren) wenden en daar een verwantschapstest laten doen. 

Een dergelijk specifiek verwantschapsonderzoek wordt dan uitgevoerd los van de Fiom KID-DNA Databank.