Soorten matches

Met behulp van de Fiom KID-DNA Databank kunnen matches worden gemaakt tussen donor en donorkind(eren). De Fiom KID-DNA Databank is gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren). 

Een match

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) stelt zeer hoge eisen aan de zekerheid van een match. DNA-profielen moeten op een zeer groot aantal punten overeenkomen om te kunnen concluderen dat de personen familie zijn (dit is het ‘matchingspercentage’). Pas bij een percentage van 99,99% wordt gesproken van een match (verwantschap). Matches moeten zowel op het autosomale profiel als het geslachtschromosoom (X of Y) gemaakt zijn.

Groepsmatch 

Soms komt het voor dat meerdere donorkinderen via een donorprofiel aan elkaar gematcht worden in de Fiom KID-DNA Databank. Bij een aantal van vier of meer donorkinderen spreken wij van een groepsmatch. Deze donorkinderen kunnen gematcht zijn aan een donor uit onze databank of aan een virtueel donorprofiel.

Fiom heeft onderzocht wat het voor donorkinderen betekent om halfbroers en -zussen van dezelfde donor te vinden en ontmoeten. Het vinden kan veel gevoelens en vragen oproepen. Om donorkinderen hierop voor te bereiden hebben we een informatieve flyer gemaakt. Deze kan je helpen bij het plaatsen van je gevoelens en het maken van keuzes. 

Meer informatie over groepsmatches

Zoektocht gericht op verwantschap donorkinderen van dezelfde donor? 

De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de Fiom KID-DNA Databank is niet geschikt om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals Family Tree DNA, 23andMe en MyHeritage. De SNP-techniek (single nucleotide polymorfisme) welke hier gebruikt wordt, maakt het mogelijk om via DNA uiteenlopende verwanten te vinden. Via aanvullend stamboomonderzoek kun je de DNA-matches begrijpen en verifiëren. Als jouw halfbroers en/of -zussen en/of donor hier ingeschreven staan, is het mogelijk om hen via deze route te vinden. 

Voor informatie, lotgenotencontact en ervaring van donorkinderen zelf met zoektochten via internationale databanken kun je terecht bij Stichting Donorkind.

Lees meer over matches tussen donorkinderen

Verwantschapsonderzoek

Als je zekerheid wilt of je aan een bepaald persoon verwant bent, of als je bv. duidelijkheid wilt over de vraag of er een volle verwantschap is met je broer of zus, dan kun je je direct tot het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (of een andere organisatie waar ze verwantschapsonderzoek uitvoeren) wenden en daar een verwantschapstest laten doen.

Een dergelijk specifiek verwantschapsonderzoek wordt dan uitgevoerd los van de Fiom KID-DNA Databank. 

Een andere optie is testen bij een internationale DNA-Databank. Wanneer jullie allebei in dezelfde internationale DNA-databank staan, kun je door het bekijken van jullie CentiMorgan's ontdekken of je vol verwant of halfbroer/halfzus van elkaar bent. Daarnaast kun je op deze manier ook matches krijgen met andere mensen die verwant aan je zijn en in de internationale DNA-Databank staan.