Procedure na een match

Als er een matchingsronde is geweest, dan krijgt Fiom van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) de unieke codes van de betrokken donor en/of donorkind(eren) door. 

Bekijk onze tijdelijk gewijzigde dienstverlening in verband met het coronavirus. 

Wat gebeurt er als er een match is gevonden?

een-match-en-dan-kid-dna-fiom

De hulpverlener neemt (meestal telefonisch) contact op met partijen die betrokken zijn bij de match. In deze gesprekken bespreekt de hulpverlener de situatie en de wederzijdse wensen en verwachtingen ten aanzien van het uitwisselen van gegevens, een eventuele ontmoeting en contact. De hulpverlener wisselt nooit de contactgegevens uit zonder wederzijdse toestemming.

Als er met beide partijen is gesproken en beiden staan open voor een ontmoeting, dan wordt een ontmoeting gepland. Een ontmoeting kan als heel spannend worden ervaren. Hoewel je waarschijnlijk erg naar dit moment hebt uitgekeken, is het misschien ook onwennig om een gesprek te voeren met iemand die je nog nooit gezien hebt. Waar moet je beginnen? Daarom zal de hulpverlener bij (een deel van) het gesprek aanwezig zijn, om het ijs wat te breken. Daarna kun je zelf aangeven hoe het gesprek verder verloopt. Eerdere matches hebben ons geleerd, dat de begeleiding van de hulpverlener als steun wordt ervaren.

Informatie over de ontmoeting