Wie kunnen zich inschrijven?

Donorkinderen

De Fiom KID-DNA Databank is bedoeld voor donorkinderen vanaf 12 jaar die hun (destijds anonieme) donor willen zoeken. 

KID staat voor Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma. KID is de meest gebruikte methode van bevruchting met donorzaad. Maar ook als andere methoden zijn toegepast met gebruik van donorzaad of eiceldonatie, zoals IUI-D, IVF-D of ICSI-D, kun je je inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank.

De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren). De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen aanwezig is. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. 

In de zoektocht naar halfbroers en/of-zussen schrijven donorkinderen zich steeds vaker in in internationale DNA-databanken, zoals Family Tree DNA, 23andMe en MyHeritage. 

Informatie over inschrijven voor donorkinderen

Donoren

Donoren die in het verleden anoniem hebben gedoneerd, of van wie de gegevens destijds niet goed zijn geregistreerd, kunnen zich inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Op basis van DNA-materiaal kan worden onderzocht of er een match is met één of meer donorkinderen.

Informatie over inschrijven voor donoren

Eiceldonor

Heb je in het verleden anoniem eicellen gedoneerd en wil je via DNA op zoek naar gaan eventuele donorkind(eren) neem dan contact op met Fiom over de mogelijkheden en vervolgstappen.

Wonend in het buitenland

Als je gedoneerd hebt of verwekt bent in een Nederlandse kliniek maar in het buitenland woont,  kun je jezelf via onze website inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Je dient wel zelf zorg te dragen voor de portokosten van het terugzenden van het afnameformulier en het wangslijmpakket.

Wettige kinderen van de donor

Als de donor is overleden, kan er soms met behulp van het DNA van zijn wettig(e) kind(eren) (of andere familieleden) toch een match worden gevonden met één of meer donorkinderen. Om een definitief verwantschap aan te tonen is ook DNA van de biologische moeder van het wettige kind nodig. Aan de inschrijving van een wettig kind en biologische moeder zijn kosten verbonden. Ben je een wettig kind van een donor en wil je je inschrijven of heb je overige vragen? Neem dan contact op met Fiom.