Is inschrijving zinvol?

Afhankelijk van het jaar waarin je verwekt bent is inschrijving zinvol. In juni 2004 is namelijk de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in werking getreden. Het hangt er vanaf of je bent verwekt voor of na 1 juni 2004. 

Vóór 1 juni 2004 verwekt

Als je voor 1 juni 2004 verwekt bent, dan ben je mogelijk verwekt met behulp van een A (anonieme) -donor. Als je ouders hebben gekozen voor een B (bekende) -donor, hebben zij of de kliniek misschien nog wel gegevens van de donor. In sommige gevallen zijn gegevens echter niet compleet of is de B-donor moeilijk te vinden. Als een van deze situaties op jou van toepassing is, kun je je gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank en op zoek gaan naar je donor.

Rond juni 2004 verwekt

Ben je verwekt rond de invoering van de wet (juni 2004), dan is het afhankelijk van de periode van donatie of van de kliniek of de informatie over de bevruchtingen goed is doorgegeven aan de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Soms is er nog informatie bekend bij de kliniek, maar niet altijd. Als er geen informatie meer is, kun je via de Fiom KID-DNA Databank op zoek gaan naar een match met je donor.

Na 1 juni 2004 verwekt

Als je na 1 juni 2004 verwekt bent, dan is dat ná de invoering van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Sinds de invoering van de wet worden de gegevens van sperma-, eicel-, en embryodonatie landelijk geregistreerd. De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting beheert de gegevens en verstrekt deze op verzoek van het donorkind, de ouders of de huisarts. Je kunt daar vanaf de leeftijd van 12 jaar al sociale en fysieke gegevens opvragen van je donor. Vanaf 16 jaar heb je ook recht op persoonsgegevens van je donor. Je hoeft je dus niet in te schrijven in de Fiom KID-DNA Databank.

Inschrijven in de KID-DNA Databank